• 10 DECEMBER 2019
  Start of new research to develop a risk assessment tool for head and neck cancer

  Start of new research to develop a risk assessment tool for head and neck cancer

  Patients with head and neck cancer are often treated with radiation with or without concomitant chemotherapy. After this treatment, a neck dissection is sometimes planned to remove remaining lymph node metastases in the neck. In some of these patients, this operation appears to be unnecessary afterwards because there were no longer any cancer cells left

  Lees meer
  • 10 DECEMBER 2019

  Informatiebehoefte patiënten

  Wij vinden het belangrijk dat patiënten voldoende informatie hebben over hun ziekte, het behandelproces en de gevolgen. Want patiënten die beter zijn geïnformeerd, begrijpen niet alleen het zorgproces beter. Ze weten ook welke invloed ze zelf kunnen uitoefenen en hebben betere resultaten. Op dit moment doen we onderzoek naar de informatiebehoefte van onze patiënten. BentLees meer
  • 4 DECEMBER 2019
  Start van nieuw onderzoek naar voorspellingsmodel voor hoofd-halskanker

  Start van nieuw onderzoek naar voorspellingsmodel voor hoofd-halskanker

  Patiënten met keelkanker worden vaak behandeld met bestraling met of zonder gelijktijdige chemotherapie. Na deze behandeling wordt soms een halsklieroperatie gepland om de eerdere aanwezige lymfklier-uitzaaiingen in de hals te verwijderen. Echter, in een deel van deze patiënten blijkt deze operatie achteraf niet nodig te zijn geweest omdat er geen kankercellen meer zaten in de

  Lees meer
  • 26 NOVEMBER 2019
  Geef voor protonenonderzoek tegen kanker!

  Geef voor protonenonderzoek tegen kanker!

  Protonentherapie is de nieuwe radiotherapeutische behandeling die vanaf februari beschikbaar in Maastricht. Doordat bij deze therapie de straling stopt in de tumor, is de kans op bijwerkingen aanzienlijk minder. Meedoen is eenvoudig Met uw donatie is het heel goed mogelijk dat iemand uit uw familie- en vriendenkring hiervan profijt heeft. Een mooie gedachte. Kijk op

  Lees meer

Photostream

  X