Lymfoom

De hematologische kwaardaardigheden zijn een grote, diverse groep ziekten van bloedcellen en/of lymfeklieren. Binnen deze groep zijn er drie vormen die het vaakst voorkomen: het lymfoom, leukemie en het myeloom.

Bij een hematologische kwaadaardigheid is er sprake van een abnormale celgroei. Welke vorm van kanker het is, hangt af van welke soort cel zich kwaadaardig ontwikkelt. Dat cellen groeien is normaal; dat gaat volgens een vast patroon. Er zijn immers nieuwe cellen nodig om beschadigde of afgestorven cellen te vervangen. Door veranderingen in het DNA ontstaat echter een kwaadaardige ontwikkeling van cellen. Deze cellen sterven niet af, maar blijven leven en produceren nieuwe abnormale cellen.

Deze cellen bewegen net als de rest van het bloed voortdurend door het lichaam heen. Bij hematologische kwaadaardigheden is dan ook geen sprake van uitzaaiingen, maar van stadia. Het stadium geeft aan in hoeverre de kwaadaardige cellen zich hebben genesteld op andere plekken in het lichaam.

Bij een (non-)Hodgkinlymfoom (ofwel: lymfeklierkanker) is een bepaald soort bloedcel dat kwaadaardig is gaan woekeren. Het lymfoom kan op elke leeftijd voorkomen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Men maakt onderscheid tussen:

Hodgkinlymfoom

Het Hodgkinlymfoom komt bij ongeveer 15% van de patiënten met lymfeklierkanker voor en gaat uit van een bepaald type B-lymfocyt. De ziekte van Hodgkin ontstaat in één lymfklier – meestal in de bovenste helft van het lichaam. Daarna breidt het zich uit van lymfeklier naar lymfeklier in de loop van maanden tot jaren.

Non-Hodgkinlymfomen

Er bestaan ruim dertig soorten non-Hodgkinlymfomen. Zij verschillen van elkaar door de soort lymfocyt dat is gaan woekeren. Onderling vertonen de vormen vaak duidelijke verschillen in ziekteverloop en behandeling. De ziekte ontstaat op één plaats in het lichaam, meestal in een lymfeklier of in het beenmerg en breidt zich vervolgens verder uit in de loop van maanden tot jaren.

De behandeling kan bestaan uit:

  • Chemotherapie. Een chemokuur of cytostaticakuur bestaat uit medicijnen die de kankercellen doden of niet verder laten groeien. Deze medicijnen krijgt een patiënt via een infuus, als pillen of soms als injectie bij een ruggenprik.
  • Immunotherapie. Behandeling met medicijnen die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleren.
  • Bestraling (radiotherapie). Behandeling van kanker met straling, met als doel de kankercellen te doden. De bestraling vindt dan plaats bij MAASTRO clinic.

Specialisten met dit behandelgebied

Trials met dit behandelgebied