Botmetastasen en radiotherapie

Voor de behandeling van botmetastasen kan radiotherapie een rol spelen bij de bestrijding van klachten, zoals pijn.

Waarom bestraling?

Een kwaadaardige tumor is een gezwel dat kan ingroeien in de omringende weefsels. Via bloed- en lymfebanen kan een tumor ook uitzaaien naar plaatsen elders in het lichaam.
In een kwaadaardige tumor is het erfelijk materiaal, het DNA, verstoord. Het uitgangspunt van radiotherapie is dat het DNA door de bestraling beschadigd wordt. Gezonde, normale cellen herstellen hierna over het algemeen weer snel, maar kankercellen kunnen van deze beschadiging van het DNA niet goed herstellen.
Als er sprake is van meerdere uitzaaiingen zal het doel van de bestraling doorgaans palliatief zijn. Dat wil zeggen dat de bestraling gegeven wordt om symptomen van de uitzaaiing (zoals bijvoorbeeld pijn door een botuitzaaiing) te bestrijden.

Uitwendige bestraling

Bij uitwendige bestraling bevindt het bestralingstoestel zich buiten het lichaam en wordt het te behandelen gebied door de huid heen bestraald. De straling waarmee u behandeld gaat worden, is een elektrisch opgewekte straling. Het opwekken van deze straling gebeurt in het bestralingstoestel, de lineaire versneller. Hierin worden elektronen opgewekt, waar een enorm hoge snelheid aan wordt gegeven. Elektronen kunnen in het toestel ook omgevormd worden tot fotonen. Fotonen kunnen dieper in het lichaam doordringen. Door de hoge energie is het mogelijk om met heel gerichte stralingsbundels te behandelen.

Voorafgaand aan de bestraling worden er driedimensionale röntgenfoto’s gemaakt op de CT-scanner. Dit is nodig om precies uit te kunnen rekenen hoe de tumorcellen zo optimaal mogelijk bestraald kunnen worden
met zo min mogelijk belasting van het gezonde weefsel. Dit heet het bestralingsplan.

Het bestralingstoestel kan in een hele cirkel om u heen draaien, zodat u uit elke gewenste hoek bestraald kan worden.
In de kop van het bestralingstoestel zitten afdekkingslamellen, waarmee de delen afgeschermd kunnen worden waar de straling niet mag komen. Deze afdekkingslamellen hoort u schuiven als u op de behandeltafel onder het toestel ligt.

Van de bestraling voelt u niets. De bestraling duurt slechts enkele minuten. Afhankelijk van het individuele bestralingsschema wordt u gedurende een periode van één dag tot enkele weken bestraald.

Bij uitwendige bestraling bent u niet radioactief tijdens of na de bestraling. De straling wordt niet opgeslagen in het lichaam.

Korte bestralingsserie

Uitgebreide studies hebben aangetoond dat korte bestralingsseries
effectief zijn om de symptomen (zoals bijvoorbeeld pijn) bij botuitzaaiingen te bestrijden. Dat betekent dat u waarschijnlijk slechts enkele keren (meestal één tot vijf maal) bestraald zult worden. Het definitieve aantal
zal de radiotherapeut-oncoloof of physician assistant met u bespreken.

Specialisten met dit behandelgebied

Trials met dit behandelgebied