Hersentumoren en radiotherapie

Hersentumoren of hersenuitzaaiingen kunnen op verschillende manieren behandeld worden. Deze behandelwijzer informeert u over behandeling met behulp van radiotherapie (behandeling door middel van straling).

Waarom bestraling?

Tumor is het Latijnse woord voor zwelling. Een tumor kan zowel goedaardig als kwaadaardig zijn, en slechts in het laatste geval spreekt men van kanker. Bij hersentumoren kan sprake zijn van een tumor uitgaande van het hersenweefsel. Er is dan elders in het lichaam geen tumor gevonden. We spreken dan van een primaire tumor. Hersentumoren kunnen ook uitzaaiingen zijn van een tumor elders in het lichaam. We spreken dan van metastasen.
De radiotherapie kan worden ingezet met een radicaal doel, waarbij maximale tumorcontrole nagestreefd wordt, of met als doel de ver- schijnselen van de tumoren te beperken (palliatief).

Bestraling in geval van een primaire tumor

Voor de behandeling van een primaire tumor kan gekozen worden voor chirurgie, radiotherapie, soms chemotherapie, of een combinatie van deze. Uw artsen hebben door middel van onderzoeken een inschatting gemaakt van de tumor: de grootte, het aantal, de ligging en de typering van de tumor. Aan de hand van deze gegevens zal een behandelplan aan u worden voorgelegd.

Als u bestraald gaat worden met als doel de tumor te verwijderen of te verkleinen, dan kunt u zich ervan verzekeren dat MAASTRO clinic over de allerlaatste moderne technieken beschikt om deze behandeling met hoge precisie uit te voeren. AIs de tumor operatief wordt verwijderd, kan het zijn dat er nog tumorcellen zijn achtergebleven. De bestraling heeft dan als doel deze cellen te doden.

Bestraling in geval van uitzaaiingen in de hersenen

Als er sprake is van meerdere uitzaaiingen in de hersenen, zal het doel van de bestraling doorgaans palliatief zijn. Dat wil zeggen dat de bestraling ingezet wordt om de verschijnselen van deze uitzaaiingen te beperken. Door de radiotherapie zal de tumor slinken en de groei worden beperkt.

Uitwendige bestraling

Bij uitwendige bestraling bevindt het bestralingstoestel zich buiten het lichaam en wordt het te behandelen gebied door de huid heen bestraald. De straling waarmee u behandeld gaat worden, is een elektrisch opgewekte straling. Het opwekken van deze straling gebeurt in het bestralingstoestel, de lineaire versneller. Hierin worden elektronen opgewekt, waar een enorm hoge snelheid aan wordt gegeven. Elektronen kunnen in het toestel ook omgevormd worden tot fotonen. Fotonen kunnen dieper in het lichaam doordringen. Door de hoge energie is het mogelijk om met heel gerichte stralingsbundels te behandelen.
Voorafgaand aan de bestraling worden er driedimensionale röntgenfoto’s gemaakt op de CT-scanner. Dit is nodig om precies uit te kunnen rekenen hoe de tumorcellen zo optimaal mogelijk bestraald kunnen worden
met zo min mogelijk belasting van het gezonde weefsel. Dit heet het bestralingsplan.
Het bestralingstoestel kan in een hele cirkel om u heen draaien, zodat u uit elke gewenste hoek bestraald kan worden.
In de kop van het bestralingstoestel zitten afdekkingslamellen, waarmee de delen afgeschermd kunnen worden waar de straling niet mag komen.
Deze afdekkingslamellen hoort u schuiven als u op de behandeltafel onder het toestel ligt.

Van de bestraling voelt u niets. De bestraling duurt slechts enkele minuten. Afhankelijk van het individuele bestralingsschema wordt u gedurende een periode van één tot zeven weken bestraald.

Stereotactische bestraling

Stereotactische radiotherapie wordt toegepast bij een beperkte grootte van de tumor, uitzaaiingen in de hersenen en bij bepaalde goedaardige hersentumoren zoals bij sommige meningeomen of acousticus neurinomen.
Een stereotactische bestraling is een bestraling waarbij met zeer hoge precisie wordt bestraald. De tumor kan zo een hoge dosis straling krijgen. De weefsels eromheen worden zoveel mogelijk gespaard. U hoeft hiervoor maar een beperkt aantal keren (één tot vijf keer) te komen, maar de tijd dat u in de bestralingsruimte bent is wel langer; ongeveer twintig tot
dertig minuten.

Bij uitwendige bestraling bent u niet radioactief tijdens of na de bestraling. De straling wordt niet opgeslagen in het lichaam.

Specialisten met dit behandelgebied

Trials met dit behandelgebied