Hoofdhals-kanker en radiotherapie

Hoofdhals-kanker kan op verschillende manieren behandeld worden.
Er kan gekozen worden voor een chirurgische ingreep of voor radiotherapie, al dan niet in combinatie met chemotherapie. Behandelingen kunnen ook gecombineerd of tegelijkertijd aangeboden worden. Deze behandelwijzer informeert u over de radiotherapie.

Waarom bestraling?

Een kwaadaardige tumor is een verzameling cellen die zich steeds blijven vermenigvuldigen waardoor ze op termijn omliggende weefsels kunnen beschadigen of via bloed- en lymfebanen kunnen uitzaaien. Na een operatie kan de tumor terug groeien in het oorspronkelijke gebied, ook al lijkt deze volledig weggehaald te zijn door de chirurg.

In een kwaadaardige tumor is het erfelijk materiaal, het DNA, verstoord. Het uitgangspunt van radiotherapie is dat het DNA van de tumorcellen door de bestraling beschadigd raakt. Gezonde, normale cellen herstellen hierna weer snel, maar tumorcellen kunnen van deze beschadiging van het DNA niet goed herstellen. Door vaak te bestralen krijgt de tumorcel niet de gelegenheid zich te herstellen en sterft deze uiteindelijk af.

Het omliggende gezonde weefsel kan zich in de perioden tussen de bestralingen vrij goed herstellen.

Uitwendige bestraling

Bij uitwendige bestraling bevindt het bestralingstoestel zich buiten het lichaam en wordt het te behandelen gebied door de huid heen bestraald. De straling waarmee u behandeld gaat worden, is een elektrisch opgewekte straling. Het opwekken van deze straling gebeurt in het bestralingstoestel, de lineaire versneller. Hierin worden elektronen opgewekt, waar een enorm hoge snelheid aan wordt gegeven. Elektronen kunnen in het toestel ook omgevormd worden tot fotonen. Fotonen kunnen dieper in het lichaam doordringen. Door de hoge energie is het mogelijk om met heel gerichte stralingsbundels te behandelen. De fotonenbestraling is de basis van uw behandeling.

Voorafgaand aan de bestraling worden er driedimensionale röntgen-
foto’s gemaakt op de CT-(PET) scan. Dit is nodig om precies uit te kunnen rekenen hoe de tumorcellen zo optimaal mogelijk bestraald kunnen worden met zo min mogelijk belasting van het gezonde weefsel. Dit heet het bestralingsplan.

Het bestralingstoestel kan in een hele cirkel om u heen draaien, zodat u uit elke gewenste hoek bestraald kan worden.
In de kop van het bestralingstoestel zitten afdekkingslamellen uit lood, waarmee de delen afgeschermd kunnen worden waar de straling niet mag komen. Deze afdekkingslamellen hoort u schuiven als u op de behandeltafel onder het toestel ligt.
Van de bestraling voelt u niets. De bestraling duurt slechts enkele minuten. Afhankelijk van het individuele bestralingsschema wordt u gedurende een periode van één tot zeven weken bestraald.

Bij uitwendige bestraling bent u niet radioactief tijdens of na de bestraling. De straling wordt niet opgeslagen in het lichaam.

Bestraling in combinatie met chemotherapie

Er kan door uw behandelend arts besloten worden om in dezelfde periode van de bestraling ook chemotherapie te geven. Dit wordt chemo-radiatie genoemd. Hierbij is het mogelijk dat de chemotherapie en radiotherapie gelijktijdig danwel na elkaar wordt gegeven. De medisch oncoloog zal u aanvullende informatie over de chemotherapie geven.

Specialisten met dit behandelgebied

Trials met dit behandelgebied