Radiotherapie bij huidkanker en andere oppervlakkige tumoren

Huidkanker kan op verschillende manieren behandeld worden.
Bij de meeste oppervlakkig gelegen tumoren wordt gebruik gemaakt van (elektronen)bestraling.

Waarom bestraling?

Bij u zijn kwaadaardige cellen van de huid geconstateerd of is er een tumorproces net onder of in de huid groeiend. De radiotherapie dient om de tumorcellen uit te schakelen. Afhankelijk van de plaats, grootte
en andere kenmerken van de tumor wordt gekozen voor operatie en/of bestraling. Soms is het nodig te bestralen na een operatieve verwijdering van de huidtumor, als er een vermoeden bestaat dat er nog tumorcellen achter zijn gebleven. Uw behandelend arts zal deze keuze met u bespreken. In een kwaadaardige tumor is het erfelijk materiaal, het DNA, verstoord. Het uitgangspunt van radiotherapie is dat het DNA van de tumorcellen door de bestraling beschadigd raakt. Gezonde, normale cellen herstellen hierna weer snel, maar tumorcellen kunnen van deze beschadiging van het DNA niet goed herstellen. Door vaak te bestralen krijgt de tumorcel niet de gelegenheid zich te herstellen en sterft deze uiteindelijk af.

Uitwendige bestraling door elektronen

De straling waarmee u behandeld gaat worden, is een elektronenbestraling. De energie van deze straling is verhoudingsgewijs laag en werkt daarom direct op de huid. Hierdoor is deze bestraling zeer geschikt voor de behandeling van oppervlakkige aandoeningen. Van de bestraling merkt u niets, het is niet zichtbaar of voelbaar, wel hoort u een zoemend geluid. Met behulp van een applicator, die aan het bestralingstoestel wordt bevestigd, wordt de straling op de juiste plaats gericht. Deze applicator wordt tot op een afstand van 5 cm van de huid geplaatst. Het instellen van het toestel, het positioneren en het bestralen duurt samen ongeveer twintig minuten. Afhankelijk van het individuele bestralingsschema wordt u op werkdagen gedurende één tot zeven weken bestraald.

Bij uitwendige bestraling bent u niet radioactief tijdens of na de bestraling.

Specialisten met dit behandelgebied

Trials met dit behandelgebied