De groep kinderen met kanker is gelukkig relatief klein is. Deze behandeling vraagt om specifieke expertise. In Nederland worden daarom deze kinderen behandeld in één centrum: het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. In die situaties dat bestraling (een onderdeel van) de behandeling is, kan deze worden uitgevoerd op de protonenversneller in het UMC Groningen.

Specialisten met dit behandelgebied

Trials met dit behandelgebied

Er zijn momenteel geen trials met dit behandelgebied.

X