Longkanker en radiotherapie

Longkanker kan op verschillende manieren behandeld worden om een optimale genezingskans te bereiken. Naast een operatie kan longkanker behandeld worden met een bestralingsbehandeling (radiotherapie), eventueel in combinatie met chemotherapie (chemo-radiatie).

Hieronder informeren we u over uitwendige radiotherapie en chemo-radiatie.

Waarom bestraling?

Een kwaadaardige tumor is een verzameling cellen die zich steeds blijven vermenigvuldigen waardoor ze op termijn omliggende weefsels kunnen beschadigen of via bloed- en lymfebanen kunnen uitzaaien. De bestralingsbehandeling dient om deze tumorcellen plaatselijk uit te schakelen. In een kwaadaardige tumor is het erfelijk materiaal, het DNA, verstoord. Het uitgangspunt van radiotherapie is dat het DNA door de bestraling beschadigd wordt. Gezonde, normale cellen herstellen hierna weer snel, maar tumorcellen kunnen van deze beschadiging van het DNA niet goed herstellen. Door vaak te bestralen krijgt de tumorcel niet de gelegenheid zich te herstellen en sterft deze uiteindelijk af.

Uitwendige bestraling

Bij bestraling van de longen bevindt het bestralingstoestel zich buiten het lichaam en wordt het te behandelen gebied door de huid heen bestraald. De straling waarmee u behandeld gaat worden, is een elektrisch opgewekte straling. Het opwekken van deze straling gebeurt in het bestralingstoestel, de lineaire versneller. Hierin worden elektronen opgewekt, waar een enorm hoge snelheid aan wordt gegeven. Elektronen kunnen in het toestel ook omgevormd worden tot fotonen. Fotonen kunnen dieper in het lichaam doordringen. De fotonenbestraling is de basis van uw behandeling.

Ter voorbereiding op de bestralingen wordt een (PET-) CT-scan gemaakt. Met behulp van deze (PET-) CT-scan bepaalt de radiotherapeut-oncoloog het exacte bestralingsgebied. Dit is nodig om precies uit te kunnen rekenen hoe de tumorcellen zo gericht mogelijk bestraald kunnen worden met zo min mogelijk belasting van het gezonde weefsel. Dit heet het bestralingsplan.

Het bestralingstoestel kan in een hele cirkel om u heen draaien, zodat u uit elke gewenste hoek bestraald kan worden.
In de kop van het bestralingstoestel zitten afdekkingslamellen, waarmee de delen afgeschermd kunnen worden waar de straling niet mag komen.

Deze afdekkingslamellen hoort u schuiven als u op de behandeltafel onder het toestel ligt.
Van de bestraling voelt u niets. De bestraling duurt slechts enkele minuten. Afhankelijk van het individuele bestralingsschema wordt u gedurende een periode van één tot zeven weken bestraald.

Bij uitwendige bestraling bent u niet radioactief tijdens of na de bestraling. De straling wordt niet opgeslagen in het lichaam.

Stereotactische bestraling

Soms is een tumor niet goed te opereren. Als dit het geval is en de tumor is klein, gunstig gelegen (dus niet te kort tegen belangrijke organen gelegen), en niet uitgezaaid naar andere organen, kunt u in aanmerking komen voor zogenaamde stereotactische bestraling. Een stereotactische bestraling is een bestraling waarbij met zeer hoge precisie wordt bestraald. De tumor kan zo een hoge dosis straling krijgen. De weefsels eromheen worden zoveel mogelijk gespaard. U hoeft hiervoor maar een beperkt aantal keren te komen, maar de tijd dat u in de bestralingsruimte bent is wel langer; ongeveer twintig minuten.

Bestraling in combinatie met chemotherapie

Er kan door uw behandelend arts besloten worden om in dezelfde periode van de bestraling ook chemotherapie te geven. Dit wordt chemo-radiatie genoemd. Hierbij is het mogelijk dat de chemotherapie en radiotherapie gelijktijdig dan wel na elkaar wordt gegeven. Wij stemmen onze bestralingstijden af op de tijden dat u de chemo krijgt. De longarts zal u over de bijwerkingen van de chemotherapie informeren.

Preventieve hersenbestraling bij het kleincellig longcarcinoom

Het kan zijn dat uw hersenen uit voorzorg bestraald gaan worden, ook al zijn op de CT- of MRI-scan geen uitzaaiingen gevonden.
Dit wordt preventieve hersenbestraling genoemd. De bestraling vindt bij patienten met een kleincellig longcarcinoom plaats na een behandeling met chemotherapie of combinatiebehandeling chemo-radiatie. Het is gebleken dat bij een aanzienlijk percentage van de mensen met kleincellige longkanker uitzaaiingen naar de hersenen optreden. Door de hersenen uit voorzorg een aantal keer te bestralen, kan het risico op uitzaaiingen sterk worden verkleind. Het is niet mogelijk om van tevoren in te schatten of en wanneer een tumor zal uitzaaien.

Specialisten met dit behandelgebied

Trials met dit behandelgebied