"Het Brachytherapy Center of Excellence gaat een enorme impact hebben op het vakgebied"

08 augustus 2023

Eén van de vijf speerpunten uit het strategische plan van Maastro betreft het ontwikkelen van het Brachytherapy Center of Excellence. Brachytherapie is inwendige bestraling waarbij een radioactieve bron tegen of dichtbij de tumor wordt gebracht. Martien van Bussel, manager zorg, schreef er het vijfjarenplan voor waarin zowel de medische als de bedrijfsmatige aspecten samenkomen. Het brachycentrum wil de hoogstaande kennis van Maastro over brachy delen met professionals en tegelijkertijd een continue stroom van innovaties kunnen bieden. “We willen bovenal het vak vooruithelpen zodat meer patiënten uit binnen en buitenland met onze vooraanstaande brachytherapie geholpen kunnen worden”, stelt radiotherapeut-oncoloog en co-bestuurder Evert van Limbergen. Eind vorig jaar vond de eerste internationale brachy clinical school plaats bij Maastro, waar een team van brachytherapiespecialisten, radiotherapeutischlaboranten en klinisch fysici, af komstig uit verschillende delen van de wereld, deelnamen aan de training.

LR Maastro Patientenzorg Evert Martien 414

Evert van Limbergen en Martien van Bussel

Rectum spacer


De brachybehandelingen bij Maastro zijn van uitzonderlijk hoog niveau. Het gebruik van de rectum spacer bij de behandeling van prostaatkanker, waarmee je de afstand tot de darm, vergroot, is zelfs uniek in Nederland, vertelt Evert. “Deze kunnen we toepassen bij patiënten die een hoog risico hebben dat de darmwand bij de bestraling wordt beschadigd. Vooral bij patiënten die al een keer zijn bestraald voor prostaatkanker kan dit belangrijk zijn. Er is namelijk een kleine groep van patiënten die een terugval heeft na de eerste bestraling in de prostaat. Voor deze groep hadden we in het verleden geen goede behandelopties. Chirurgisch ingrijpen geeft allesbehalve optimale resultaten en bij opnieuw bestralen, raak je de darm met de volle mep een tweede keer, in een al eerder bestraald gebied. In dat geval willen we de darm zo veel mogelijk ontzien. Dat is dus mogelijk met de rectum spacer.”
We ontvangen steeds meer brachypatiënten buiten Zuidoost-Nederland; zelfs tot aan Groningen.

Martien van Bussel, manager zorg

Wachttijden


Met brachytherapie kun je bestralingen uitvoeren met een zeer hoge precisie. “De behandeling is zeer arbeidsintensief en wordt daarom ingezet bij patiënten voor wie die precisie essentieel is”, aldus Martien. “Daarin hebben we – net als bij protonen – een bovenregionale functie. Bij herbestralen van de prostaat bijvoorbeeld ontvangen we steeds meer patiënten buiten Zuidoost-Nederland, zelfs tot aan Groningen. Om de wachttijden behapbaar te houden, werken we aan verbeteringen in de efficiëntie, om met dezelfde schaarse middelen meerpatiënten op tijd te kunnen helpen. Dat doenwe door te kijken hoe we de procedures korter kunnen maken en hoe we dezelfde bestraling kunnen geven in minder chirurgische sessies.”
LR Maastro Patientenzorg Celine 328

Céline van Beveren

Brachysuite


Voor het Brachytherapy Center of Excellence werd de bestralingsruimte geheel verbouwd. “Het was al een volwaardige operatiekamer, die in een bestaande bunker was opgenomen”, vertelt Martien. Céline vult aan: “De verbouwing is een mooi voorbeeld van sterk teamwork waarbij de oplevering onzeker was tot de allerlaatste dag gezien de complexiteit en onzekere situatie in de bouwwereld als gevolg van covid. We zijn dan ook enorm trots om de brachysuite in een tijdsbestek van slechts zes maanden gereed te hebben van sloop tot behandeling van de eerste patiënt”. Er is een CT-scanner ingebouwd, specifiek afgestemd voor brachytherapie, waarmee hoogwaardige beeldvorming wordt gedaan terwijl de patiënt nog onder narcose is op de operatietafel. Céline: “We zetten hierdoor een grote stap vooruit in zowel kwaliteit als efficiëntie van de behandelingen. Met de brachysuite hebben we daarnaast ook de mogelijkheid om professionals te ontvangen en specialistische expertise over brachytherapy beter over te brengen.” Evert vervolgt: “Daarnaast willen we ook een continue stroom van innovaties kunnen bieden. Zo hebben we - in samenwerking met leverancier Varian - een eigen applicator ontwikkeld om darmkanker te kunnen bestralen. De prototypes zijn klaar. Het betreft een innovatieve oplossing doordat dezeals nieuw onderdeel gebruikt kan worden op de bestaande apparatuur voor brachytherapie.”
Het gaat juist om de combinatie van de technologie en de expertise van het medische team

Evert van Limbergen, radiotherapeut-oncoloog en co-bestuurder

Eerste Brachytherapie school

Vorig jaar organiseerde Maastro de eerste Internationale Brachytherapie School. Een team van radiotherapeuten, radiotherapeutisch-laboranten en klinisch fysici, afkomstig uit verschillende delen van de wereld, waaronder Kenia, Nigeria en Oman, bezochten Maastro. Zij namen deel aan de training om de latere implementatie van deze geavanceerde techniek in hun eigen instituten mogelijk te maken. Evert licht toe: “Dit gaat een enorme impact hebben. Er zijn instituten bij die jaarlijks meer dan 1.000 gynaecologische brachypatiënten behandelen. Ze waren erg enthousiast en gaven aan heel veel te hebben geleerd. Met alleen de apparatuur kom je er immers niet. Het gaat juist om de combinatie van technologie en de expertise van het medische team. Met deze training kunnen ze zelfstandig aan de slag in hun eigen instituten.” Céline: “De impact vanonze training overtrof al onze verwachtingen.”