Maastro onderzoek zorgt voor wereldwijde standaard in radiotherapie

23 september 2022
Maastro

Research binnen Maastro is gericht op de best mogelijke behandeling met zo min mogelijk bijwerkingen. Het onderzoek dat wordt verricht bij ons ‘bescheiden’ instituut, wordt wereldwijd op grote schaal opgepikt. Dat leidt er zelfs toe dat fabrikanten van bestralingsapparatuur en software een beroep doen op onze kennis. Ans Swinnen, klinisch fysicus bij Maastro legt uit waarom.

Nieuwe innovaties verantwoord toepassen

In haar dagelijkse werk zorgt Ans ervoor dat de medische apparatuur en technieken die we gebruiken veilig worden toegepast. “Daarnaast onderzoek ik met collega’s hoe we nieuwe technologische innovaties op een verantwoorde manier kunnen inzetten bij Maastro,” vertelt Ans. “Een belangrijk aspect hiervan is de nauwkeurigheid van bestralen. Immers, hoe nauwkeuriger we bestralen hoe minder bijwerkingen er optreden.”

Maastro Research Ans Swinnen

Ans Swinnen met het Ocavius fantoom dat wordt gebruikt voor onderzoek naar de nauwkeurigheid van de dosisberekening bij kleine tumoren

Expert op het gebied van kleine velden dosimetrie

Door jarenlang onderzoek en dito ervaring mag Ans zich, samen met collega klinisch fysicus Michel Öllers, en hoofd fysica research Frank Verhaegen, expert noemen op het gebied van kleine velden dosimetrie. “Dat wil zeggen kleine, nauwelijks waarneembare tumoren, die worden bestraald met een zo hoog mogelijke dosis binnen een zo kort mogelijk behandelschema,” legt Ans uit. “In de literatuur wordt hieraan nog relatief weinig aandacht besteed, maar dat dit een belangrijk onderwerp is blijkt wel uit de toenemende vraag naar behandelingen. Door bevolkingsonderzoek wordt kanker bijvoorbeeld vaker in een vroeg stadium opgespoord. Ook de apparatuur die door artsen wordt gebruikt om een diagnose te stellen, raakt steeds geavanceerder.”

Kruisbestuiving Maastro onderzoekers en fabrikanten bestralingsapparatuur

Daar waar ontwikkelingen op technisch- en onderzoekvlak elkaar raken vinden fabrikanten van bestralingsapparatuur en onderzoekers elkaar. “Het onafhankelijke onderzoek dat we bij Maastro uitvoeren, biedt handvaten en inzichten voor fabrikanten bij de ontwikkeling van state-of-the-art apparatuur, hulpmiddelen en software. Anderzijds ontstaat er hierdoor een kruisbestuiving, waarbij Maastro af en toe gebruik maakt van recente technologieën van deze fabrikanten. Wij zetten die op onze beurt weer in voor nieuw onderzoek,” vult Ans aan.

Award-winning paper

In 2017 schreef Ans, in samenwerking met collega’s Michel Öllers, Erik Roijen, Sebastiaan Nijsten en Frank Verhaegen, een paper over hun onderzoek naar de invloed van de ‘jaw tracking’ techniek op de nauwkeurigheid van de dosisberekening voor intensiteitsgemoduleerde arcbehandelingen bij kleine tumoren. Deze paper werd gepubliceerd in het Amerikaanse Journal of Applied Clinical Medical Physics en won het daarop volgende jaar de Award of Excellence for an Outstanding Radiation Oncology Physics Article. Hiermee werd dit het best gelezen paper van het wereldwijd gerespecteerde platform voor toegepaste klinische medische fysica. Bovendien worden nog steeds de aanbevelingen die geformuleerd staan in dat paper door de fabrikant Varian aan hun klanten als richtlijnen geadviseerd. “Dit is de kroon op ons werk,” vertelt Ans trots. Ook het vervolgpaper over nauwkeurigheid van dosisberekeningen bij ultra-kleine longlesies in het Amerikaanse tijdschrift Medical Physics werd opgepikt door het Brits wetenschappelijk magazine Physics World, waarin het team van ‘kleine velden dosimetrie’-experts werd vermeld.

Aan de bron van innovatie

Een in de loop der jaren breed ontwikkeld netwerk en de verworven bekendheid door onderzoek zorgen ervoor dat Ans en haar team extern worden opgemerkt. “Regelmatig worden we uitgenodigd om te spreken over dit vakgebied op symposia en bijeenkomsten,” vertelt Ans. “Het leuke is dat ik hierdoor contact leg met zowel vakgenoten als leveranciers en fabrikanten. Als het gaat om innovaties zit ik aan de bron.”

Meer weten over onderzoek binnen Maastro? Klik op de knop hieronder om onze Researchpagina (Engelstalig) te bezoeken.