Samen Beslissen

08 april 2022
Janine Beaujean
Samen beslissen is een actueel thema in de zorg en ook in de radiotherapie. Het gaat over de communicatie tussen artsen en patiënten en hierbij samen de keuzemogelijkheden bespreken én eigen regie houden. Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld, maar hoe goed doen artsen binnen Maastro dit al? Liesbeth Boersma, radiotherapeut-oncoloog, zegt dat Maastro aan de vooravond staat van positieve ontwikkelingen op het vlak van samen beslissen. ‘De basis ligt er.’
LR Liesbeth O7 B4428

Liesbeth Boersma, radiotherapeut-oncoloog, zegt dat Maastro aan de vooravond staat van positieve ontwikkelingen op het vlak van samen beslissen. ‘De basis ligt er.'

WISDOM Group

Workgroup Implementation Shared Decision Making in Oncology Maastro

Binnen Maastro is in het kader van Samen Beslissen de WISDOM opgestart, met Rianne Fijten als voorzitter en Liesbeth verantwoordelijk voor verbinding met de directe patiëntenzorg. Er ligt hiermee een mooi plan om samen beslissen breed te implementeren in Maastro. Liesbeth: ‘Omdat we de intentie hebben wetenschappelijk te onderbouwen hoe je samen beslissen het beste afdelingsbreed kan implementeren is een KWF aanvraag ingediend, CHANGE. Als deze aanvraag wordt gehonoreerd, zullen we eerst een implementatieplan ontwikkelen en toepassen in Maastro, en vervolgens zullen we het dan valideren bij andere instituten, om te kijken of dit inderdaad een effectieve manier is om samen beslissen te implementeren. Liesbeth: ‘Dit leidt dan tot een soort blauwdruk hoe andere radiotherapiecentra dit kunnen doen.’ Als ambassadeur vanuit de WISDOM group neemt Liesbeth het voortouw om draagvlak te krijgen bij collega-artsen. Als deze aanvraag onverhoopt niet wordt goedgekeurd dan gaat Maastro toch aan de gang om samen beslissen te implementeren in Maastro.’

Zoals onder andere ook uit het promotie onderzoek van Anshu Akolar blijkt, denken we als artsen dat we samen beslissen al heel goed doen; verschillende studies laten echter zien dat er echter nog zeker ruimte voor verbetering is. In Maastro zullen we nu eerst beginnen met een baseline meeting’, zegt Liesbeth. Hiervoor is het echter ook nodig om goed te weten hoe je samen beslissen het beste kan meten. Daarvoor zijn we de PARTNER studie gestart in Maastro, onder leiding van Claudia Offerman, Cheryl Roumen en Rianne Fijten. In deze studie testen we drie soorten vragenlijsten op hun gebruikersvriendelijkheid. De vragenlijst die het beste uit de bus komt zullen we vervolgens gebruiken om een baseline meting te doen. Hierna onderzoeken we of de interventies uit ons implementatieplan tot verbetering leiden.

Onderzoeker Haske van Veenendaal heeft zich gespecialiseerd in shared decision making, oftewel ‘samen beslissen’ door zorgverlener en patiënt. Hij heeft een training op gezet voor artsen rond het onderwerp ‘samen beslissen’. Liesbeth die zelf al de training volgde vond het dit zelf erg leerzaam. ‘Je wordt arts en uiteindelijk ben je gewend om altijd gesprekken te voeren met patiënten op jouw manier. Uiteindelijk kreeg ik handvatten die ik kon toepassen zodat ik zelf meer kon doen aan samen beslissen, erg waardevol.’ Ook vond ze het prettig dat ze een veilige manier feedback kreeg over hoe zij als arts het gesprek deed. Ze heeft zich als het lokale aanspreekpunt binnen Maastro hard gemaakt om collega-artsen hiervoor op te geven. Erg positief want inmiddels hebben een tiental artsen toegezegd. ‘Fijn, het onderwerp leeft, men vindt het van belang dat het beter gaat.’