Samen goede radiotherapie leveren

19 mei 2022
Janine Beaujean

Friederieke sluit zich aan bij haar collega-verwijzers wat betreft de positieve terugblik op de BeBrightsessies. “Ze stonden in het teken van wederzijds begrip, naar elkaar luisteren en oplossingsgericht te werk gaan.” Door de open sfeer ontstond een heel fijne manier van samenwerken. “Uiteindelijk wil je samen goede radiotherapie leveren”, vervolgt Friederieke. Hoe nu verder? Haar advies is om protocollen niet eenzijdig te wijzigen, maar gezamenlijk. Ook hier hoort intensieve communicatie tussen beiden partijen bij. “Het is net als met relaties, die moet je onderhouden, we hebben elkaar tenslotte nodig.” Waar Friederieke als arts in de regio tegen aanloopt is het feit dat het wetenschappelijk nog niet is bewezen dat protonen beter zijn. Longartsen zijn dan ook redelijk sceptisch. Daarnaast speelt ook het feit dat in het landelijke protocol niet expliciet staat benoemd bij welke selectiecriteria longkankerpatiënten voor protonen in aanmerking komen. Er is wel behoefte aan deze indicatiecriteria. We kunnen gewoonweg niet alle longkankerpatiënten verwijzen. “We willen weten welke patiënt er het meeste baat bij heeft, die gaan we verwijzen.” Bij mammacarcinoom patiënten is deze verwijzing heel evident, maar voor longen niet. “Laten we nu hier eens mee starten, dan gaan de verwijzingen ook omhoog.” Goed om dit in een vervolgafspraak met elkaar te bespreken.