Jonge patiënt met een extreme pectus excavatum en een tissue expander

Met fotonentherapie was deze patiënt nauwelijks bestraalbaar, doordat zij dan een te hoge hart dosis zou krijgen en te veel dosis contralateraal. Met protonentherapie konden we wel tot een aanvaardbaar plan komen.

 

 

 

Patiënt die alleen op de borst bestraald werd

Maar door een extreem ventrale ligging van het hart, die niet veranderde door diepe inademing, toch een heel hoge hartdosis zou krijgen met fotonen. Met protonen konden we de hartdosis reduceren tot 10% van de fotonendosis. Dit resulteerde in een delta NTCP van 4.6%, dus 4.6% minder kans op een acuut coronair event.

X