Artikel differentiële diagnose voor kankerpatiënten krijgt ‘Highly cited paper 2019’ status

In 2019 werd het artikel ‘Radiotherapy toxicity’ gepubliceerd in Nature Reviews Disease Primers. Kartrekker van dit artikel is Prof. Dr. Dirk de Ruysscher. Het artikel staat volgens het Web van Science bij de 1% meest geciteerde artikels van 2019 en krijgt hiermee de status van ‘Highly cited paper’. Het Web of Science bevat de 11.000 meest toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften van de gehele wereld.

Verheugd

Het artikel gaat over de moleculair biologische inzichten van de neveneffecten van radiotherapeutische behandelingen. “We zijn erg verheugd dat dit artikel zo goed wordt gelezen,” vertelt Dirk de Ruysscher. “Ik ben overtuigd dat dit direct zal leiden tot verbeteringen in het voorkomen en behandelen van bijwerkingen van kankerpatiënten. De status van ‘Highly cited paper 2019’ door Web of Science onderbouwt ook het belang en de kwaliteit van het werk dat we als onderzoekers van Maastro doen, natuurlijk samen met andere onderzoekers in Duitsland, Engeland, Australië en China.”

Toxiciteit

Minstens de helft van alle kankerpatiënten wordt met radiotherapie behandeld. Dit geldt voor zowel curatieve als palliatieve kankerpatiënten. Moderne en nauwkeurige radiotherapietechnieken met als laatste kers op de taart protonentherapie, kunnen steeds beter de toxiciteit in het gezonde weefsel verminderen of voorkomen. “Maar helaas is het zo dat nog altijd ook het gezonde weefsel kan worden geraakt,” zegt Dirk de Ruysscher “De bijwerkingen als gevolg van de toxiciteit zijn uiteindelijk afhankelijk van tal van parameters, te denken aan de locatie van de bestraling of de functionele status van risico-organen. Met meer inzicht willen we betere controle krijgen over de toxiciteit van radiotherapie, wat belangrijk is voor het verminderen van bijwerkingen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten.”

Symptomen

In de praktijk blijkt echter dat in bepaalde gevallen de symptomen die aanvankelijk worden gezien als bijwerkingen van radiotherapie, niet het gevolg daarvan zijn. “De klachten zijn dan te wijten aan bijvoorbeeld verergering van de bestaande aandoeningen of aan de ontwikkeling van een nieuw ziektebeeld bij de patiënt,” stelt Dirk de Ruysscher. “Zo’n differentiële diagnose is niet altijd eenvoudig te stellen. Maar wel essentieel voor patiënten. Ook hierop gaat het artikel in.”