Artikel protonentherapie in Navenant Magazine

Bestraling waarbij gezond weefsel wordt gespaard, minder bijwerkingen optreden en lastig bereikbare tumoren kunnen worden behandeld.Protonentherapie is een belofte voor de toekomst van een groep moeilijk te behandelen kankerpatiënten. Nog dit jaar zal de eerste patiënt middels deze nieuwe bestralingsmethode worden behandeld. Eind volgend jaar is het de beurt aan Maastricht en wordt het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum (ZON-PTC) geopend.

Eind vorig jaar zijn bouwvakkers gestart met de bouw van het ZON-PTC. De nieuwe faciliteit zal herrijzen tussen bestralingsinstituut MAASTRO clinic en het Maastricht UMC+. “Wij zijn in Europa de eersten die protonentherapie integreren in onze radiotherapiekliniek”, vertelt Maria Jacobs, bestuurder van MAASTRO clinic en ZON-PTC.

Nieuwe bestralingstechniek
Protonentherapie is een vorm van radiotherapie die wordt ingezet om tumoren in het lichaam te bestrijden. Bij deze nieuwe therapie wordt er gebruikgemaakt van positief geladen kerndeeltjes: protonen. Deze kerndeeltjes worden met een cyclotron (deeltjesversneller, red.) opgedreven tot hoge snelheid en in meerdere fracties geconcentreerd losgelaten op het te bestralen weefsel. De protonen remmen af nadat ze zijn binnengedrongen in het lichaam. Pas wanneer ze de tumor bereiken, neemt de stralingsdosis toe. Deze methode verschilt van conventionele therapie.

Voordelen
Niet alleen in techniek, maar ook in kwaliteit verschilt protonentherapie van de conventionele fotonentherapie. “Een groot voordeel van protonentherapie is dat de bestraling heel nauwkeurig kan worden toegediend, daardoor komt er minder straling in het omliggende gezonde weefsel”, vertelt Jacobs. Gezond weefsel wordt gespaard en bijwerkingen nemen hierdoor af. Jacobs: “Tumoren op lastige plekken, zoals dicht bij het hart, kun je met protonentherapie soms beter bestralen. Ook wordt de kans op bijwerkingen met deze nieuwe techniek gereduceerd. Zo verminder je bijvoorbeeld de kans op slikklachten wanneer met protonen een tumor in het hoofd- of halsgebied wordt bestraald.”

Lees hier het hele artikel uit Navenant Magazine, met daarin ook de ervaring van Sonja Korthals met de nieuwe bestralingsmethode.

ZON-PTC behandelruimte protonentherapie