Beleid van longkankerpatiënten in het kader van de COVID-19 pandemie

De pandemie van COVID-19 heeft de middelen voor radiotherapie onder druk gezet en dit heeft geleid tot verhoogde risico’s voor longkankerpatiënten en medisch personeel.

Een erkende internationale groep van deskundigen op het gebied van radiotherapie van longkanker, bestaande uit leden van de ESTRO en ASTRO, respectievelijk de Europese en Amerikaanse verenigingen voor radiotherapie-oncologie, heeft beleidsrichtlijnen voor longkankerpatiënten in het kader van COVID-19 opgesteld. Prof. Dr. Dirk De Ruysscher namens Maastro, tevens voorzitter van het Landelijk Platform Radiotherapie voor Longkanker, maakte deel uit van deze groep bestaande uit 32 experts, en heeft aan het opstellen van het beleid meegewerkt.

In deze gemeenschappelijke richtlijn wordt ingegaan op of en hoe radiotherapie voor longkanker moet worden aangepast bij de COVID-19-pandemie. De achtergrond van het onderzoek betrof de vraag hoe kunnen risico’s beperkt worden dat mensen met longkanker besmet worden met Covid-19 infectie. Deze guideline is reeds nationaal geïmplementeerd en goedgekeurd door de NVRO en als gemeenschappelijke richtlijn geïntroduceerd Europa en in de VS.

Voor meer achtergrond informatie hieromtrent, verwijzen wij ook graag naar: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32342863