Bewustwordingscampagne hoofd-halskanker

Deze week staat in het teken van de Europese Make Sense campagne. Het doel van de campagne #sprakeloos is om meer bekendheid te geven aan hoofd-halskanker en het grote publiek alert te maken op de symptomen. Patiëntenvereniging HOOFD-HALS heeft campagnevideo’s ontwikkeld met (ex-)patiënten om de ziekte en de gevolgen hiervan een gezicht te geven. Lees meer in deze bijlage.