Borstkankerpatiënten profiteren van technologische ontwikkelingen

Een grootschalig onderzoek bevestigt dat borstkankerpatiënten profiteren van de snelle technologische vooruitgang in de radiotherapie. In een meta-analyse werden 13.500 borstkankerpatiënten uit veertien trials met elkaar vergeleken. “Er werd majeure winst geconstateerd,” aldus Liesbeth Boersma, radiotherapeut-oncoloog en directeur patiëntenzorg bij Maastro. “De kans op zowel overleving als herhaling van de ziekte zijn voor borstkankerpatiënten aanzienlijk verbeterd de afgelopen jaren.”

Wetenschappelijke onderzoeken

De trials die in dit onderzoek zijn gebruikt, zijn wetenschappelijke onderzoeken waarvoor patiënten werden gevraagd om deel te nemen. Bij Maastro vindt doorlopend wetenschappelijk onderzoek plaats en zijn er altijd diverse trials waaraan patiënten kunnen deelnemen, bijvoorbeeld bij onderzoek naar een nieuwe manier van behandelen. Deelname gebeurt dan op vrijwillige basis waarbij patiënten vooraf goed worden geïnformeerd.

Vooruitgang borstbestraling

Echter niet eerder werd op deze manier trials vergeleken, stelt Liesbeth Boersma. “In dit onderzoek werd gekeken naar de resultaten bij borstbestraling van de oude trials versus de nieuwe trials, naast uitsluitend nieuwe trials en oude trials. Hieruit blijkt duidelijk dat er de afgelopen twintig jaar aanzienlijke winst is geboekt in de vermindering van het percentage mensen dat opnieuw borstkanker krijgt en het aantal sterfgevallen binnen tien jaar na de behandeling voor borstkanker. Die vooruitgang is te wijten aan onder meer de technologische ontwikkelingen binnen radiotherapie waardoor we steeds preciezer kunnen behandelen. Ook bij borstkanker levert dat voordeel op; het verkleint aanzienlijk de kans om later last te krijgen van hartklachten.”

NABON-BOOG symposium

De resultaten van deze meta-analyse studie werden gepresenteerd op het Amerikaanse borstkankercongres in San Antonio. Een belangrijke studie waarvan Liesbeth Boersma de terugkoppeling deed tijdens het Nederlandse NABON-BOOG symposium, afgelopen 17 april. Hierbij waren onder meer aanwezig medisch oncologen, oncologisch chirurgen, radiotherapeut-oncologen, radiologen, pathologen, physician assistants, verpleegkundig specialisten, mammacare verpleegkundigen, researchverpleegkundigen. De bedoeling van dit symposium is om de interessante ontwikkelingen van het afgelopen jaar met elkaar te delen om deze kennis vervolgens in de praktijk te gebruiken.