De gevolgen van de coronacrisis voor kankerpatiënten, wat is uw ervaring?

De Nederlandse Federatie van kankerpatiënten (NFK) organisaties samen met de medisch specialisten zijn een online peiling gestart om goed inzicht te krijgen op hoe mensen met kanker de gevolgen van de coronacrisis ervaren. De oncologische artsen doen hun uiterste best om mensen met kanker zoveel mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van het coronavirus, en hen tegelijkertijd ook zo goed mogelijk te behandelen voor hun kanker. Om hier de juiste balans in te vinden probeert de NFK nu zoveel mogelijk kennis en inzichten te vergaren.

Omdat de druk op de ziekenhuizen door het coronavirus voorlopig nog hoog zal blijven, is het belangrijk dat er nu al wordt nagedacht over de vraag: hoe kunnen we nu en in de nabije toekomst zorgen dat de zorg voor mensen met kanker zo goed mogelijk doorgaat? Medisch specialisten zijn hier al mee bezig en hebben de NFK  gevraagd om in kaart te brengen hoe kankerpatiënten de gevolgen van de coronacrisis ervaren. Daarom is er een vragenlijst opgezet: “Gevolgen van de coronacrisis voor kankerpatiënten, wat is jouw ervaring?”.

Waar gaat deze vragenlijst over?

De vragenlijst gaat over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen die kanker hebben (gehad) en nog onder behandeling of nacontrole staan. Kunnen uw afspraken en onderzoeken nog doorgaan? En zo ja, op welke manier? En hoe zit het met uw behandeling? Gaat deze door of is deze noodgedwongen aangepast of uitgesteld? En hoe ervaart u eventuele veranderingen? Ook als er niets is veranderd kunt u aan deze vragenlijst meedoen.

Door uw ervaring anoniem te delen, krijgt de NFK een goed beeld krijgen van de situatie. Alle ervaringen samen helpen patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, artsen en de politiek om landelijke afspraken te maken over hoe we de kankerzorg zo goed mogelijk kunnen laten doorgaan tijdens de coronacrisis.

De vragenlijst staat open van 29 maart tot en met 18 april 2020.

Start de vragenlijst hier:  https://nl.research.net/r/DJE_kanker_en_corona

Dit onderzoek wordt gedaan door Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in samenwerking met de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties en de oncologische artsen verenigd in Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS). (Bron: https://nfk.nl/corona-en-kanker)