Eerste slokdarmkankerpatiënt met protonen bestraald

Mooie mijlpaal – eerste slokdarmkankerpatiënt met protonen bestraald.

Woensdag jl. is in Maastro de eerste oesophaguspatiënt (slokdarm) met protonen bestraald.

We hebben afgelopen woensdag onze eerste slokdarmkankerpatiënt met protonen bestraald. Een bijzondere mijlpaal gezien het traject van goedkeuring krijgen door Zorgverzekeraars Nederland dat eraan vooraf is gegaan. De goedkeuring door de Zorgverzekeraars Nederland is momenteel tijdelijk ingegaan in verband met Covid-19. Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt namelijk verwacht dat de behandeling met protonen zal leiden tot minder beroep op IC capaciteit, dan met de “gewone” fotonen bestraling.

Erg goed nieuws voor slokdarmkankerpatiënten, die nu voor een protonenbehandeling doorverwezen kunnen worden naar Maastro. Met een voortvarende voorbereiding van het Maastro team hebben we de protonenbehandeling snel na deze goedkeuring kunnen starten. Om uiteindelijk te kunnen declareren zal de reguliere procedure voor goedkeuring door het Zorginstituut vóór oktober 2020 moeten leiden tot een definitief positief indicatiebesluit. Maastro werkt er dan ook hard aan mee om de richtlijnen voor slokdarmkanker op korte termijn gerealiseerd te krijgen.