Gabriel Fonseca benoemd tot Universitair Docent

Met ingang van 1 juni is Gabriel Fonseca, postdoctoraal onderzoeker bij MAASTRO clinic, benoemd tot Universitair Docent bij de vakgroep Radiotherapie van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. 

Gabriel heeft veel ervaring op het gebied van onderzoek binnen de radiotherapie, met name gericht op de technische uitdagingen en ontwikkelingen die nodig zijn om behandelingen en resultaten voor patiënten te verbeteren. De focus van zijn werk ligt op het gebruik van beeldvormingstechnieken en nieuwe hardware om behandelplannen te verbeteren die rekening houden met specifieke kenmerken van individuele patiënten. Daarnaast zal Gabriel meer onderzoek gaan verrichten naar dosisverificatie, dat wil zeggen dat gecontroleerd wordt of de geplande stralingsdosis ook daadwerkelijk wordt toegediend bij de patiënt.

De educatieve rol van Gabriel zal de komende jaren toenemen. Hij gaat onder andere master- en PhD-studenten begeleiden, met hierbij speciale aandacht voor protonentherapie.