Gezamenlijke besluitvorming van arts en patiënt met meer dan vier hersenuitzaaiingen

Op het afgelopen internationale radiotherapiecongres ESTRO in Barcelona vond een wetenschappelijk sessie plaats over de toekomstige behandeling van patiënten met meer dan vier uitzaaiingen in de hersenen. Dr. J. Zindler (MAASTRO clinic/ZON-PTC), Dr. B. Baumert (Osnabrück Duitsland), Prof. M. Yamamoto (Tokyo, Japan) en dr. J. Daisne (Leuven, Belgie) gingen hierover in debat. Het is de verwachting dat gezamenlijke besluitvorming van de patiënt en zijn of haar arts met meerdere behandelopties de standaard wordt. Hierbij zullen stereotactische radiochirurgie en nieuwe geneesmiddelen waarschijnlijk de belangrijkste behandelopties worden ( zie ook ).