Hoe belangrijk uniforme werkwijzen zijn

Regelmatig zijn er bij Maastro verwijzersdagen waar medisch specialisten bij elkaar komen om behandelingen verder op elkaar af te stemmen. Onlangs waren de medisch specialisten van het RadboudUMC uit Nijmegen bij Maastro in Maastricht. “Tijdens zo’n dag zien we dat de wil groot is om veranderingen, zoals de nieuwe protonentherapie, zo optimaal mogelijk door te voeren.” stelt Dr. Daniëlle Eekers, radiotherapeut-oncoloog bij Maastro. “Dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Hiervoor hebben we onze collega’s uit de regio nodig.”

Nieuwe mogelijkheden

Zo’n verwijzersdag wordt door alle partijen als heel nuttig ervaren. Want bestraling met protonen betreft een in Nederland nieuwe vorm van bestralen. “Door samen met elkaar op te trekken, kunnen we nieuwe inzichten met elkaar delen ,” aldus Dr. Daniëlle Eekers. “Bestraling met protonen betreft voor iedereen een nieuwe vorm van bestralen. Zeker in Nederland. De technologie van deze bestraling is bovendien volledig anders dan voor de gebruikelijke bestraling (radiotherapie). Het biedt nieuwe mogelijkheden om onder meer de zogenaamde late gevolgen van bestraling bij sommige patiënten te verminderen.”

Nuttig

Natuurlijk wil iedereen dat de patiënten optimaal kunnen profiteren van deze nieuwe mogelijkheden. “Een unieke kans om van elkaar te leren,” zegt Daniëlle Eekers. “Meer nog dan bij de gebruikelijke fotonenbestraling gaat het bij protonenbestraling om de details. Daarbij gaat het in de hersenen om heel kleine structuren. Bij het onderscheid tussen de tumor en het gezonde weefsel gaat dat vaak slechts om enkele millimeters. Gelukkig kunnen we zowel met fotonen als protonen heel precies berekenen hoeveel dosis afgegeven wordt op de verschillende gebieden in de hersenen.”

Multidisciplinaire samenwerking

Na enkele interessante lezingen en een virtueel bezoek aan de protonenbunker zijn de medisch specialisten bij elkaar gaan zitten en hebben uitgebreid verschillende planvergelijkingen met elkaar besproken. Ook werd er gesproken hoe behandelingen nog meer in detail met elkaar kunnen worden afgestemd. “Dan zie je hoe belangrijk uniforme werkwijzen zijn. Het geeft nog maar eens het belang aan van multidisciplinaire samenwerking. Samen maken we van protonentherapie een succes. Zo kunnen we onze patiënten het beste bieden, of dat nu fotonen of protonen is.”