Informatiebehoefte patiënten

Wij vinden het belangrijk dat patiënten voldoende informatie hebben over hun ziekte, het behandelproces en de gevolgen. Want patiënten die beter zijn geïnformeerd, begrijpen niet alleen het zorgproces beter. Ze weten ook welke invloed ze zelf kunnen uitoefenen en hebben betere resultaten. Op dit moment doen we onderzoek naar de informatiebehoefte van onze patiënten.

Bent u patiënt bij Maastro en wilt u meedoen?
Dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan onze enquête over informatiebehoefte tijdens uw behandeltraject bij Maastro.

Over het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor het Honours Programma van de Technische Universiteit Eindhoven. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of er behoefte is aan extra (meer technische) informatie vanuit de patiënt tijdens uw behandeltraject bij Maastro. U kunt de vragenlijst rustig thuis invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

Vertrouwelijk

Alle gegevens die met deze enquête worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden behandeld en anoniem worden verwerkt. De resultaten zullen straks niet meer terug te leiden zijn naar u. Niemand kan achterhalen wat u persoonlijk hebt geantwoord. Voor deze vragenlijst wordt iedereen benaderd die een bestralingsbehandeling heeft bij Maastro gedurende een specifieke periode.

Vrijwillig

Deelname aan dit onderzoek is niet verplicht. Het is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Tijdens de enquête kunt u op elk moment stoppen, zonder dat dit gevolgen heeft. Mocht u tijdens het invullen van de vragenlijst alsnog besluiten om niet mee te doen, dan vragen wij u de vragenlijst weg te gooien. U ontvangt van ons geen herinnering.

Toestemmingsverlening

Als u verdergaat met het onderzoek dan bevestigt u dat:

  • u naar tevredenheid bent geïnformeerd over het onderzoek en de informatie over het onderzoek hebt gelezen en begrepen;
  • u begrijpt dat u het recht hebt uw toestemming op ieder moment weer in te trekken, zonder dat daar consequenties aan zitten;
  • u begrijpt dat uw gegevens anoniem verwerkt zullen worden;
  • u uit vrije wil deelneemt aan het onderzoek.

Contact

Als u na afloop van het onderzoek opmerkingen of vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met Jacqueline.magnee@maastro.nl of m.m.passier@student.tue.nl.

Klik hier om naar het onderzoek te gaan naar informatiebehoefte van patiënten van Maastro.