Informatiebijeenkomst ZON-PTC in Eindhoven

Donderdag 6 april organiseerde ZON-PTC een eerste informatiebijeenkomst voor radiotherapiecentra en radiotherapie-afdelingen in Zuidoost-Nederland. Onder andere radiotherapeut-oncologen, klinisch fysici radiotherapie en radiotherapeutisch laboranten werden bijgepraat over de voortgang van de realisatie van het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum.

De deelnemers vanuit het Bernard Verbeeten Instituut Tilburg, Radboud UMC Nijmegen en de Radiotherapie Groep (Arnhem en Deventer) konden luisteren naar presentaties over de klinische voordelen en nog resterende uitdagingen van protonentherapie en het onderzoek over protonen in Maastricht. Tevens werden workshops georganiseerd over medische zaken, fysisch-technische zaken en zaken rondom logistiek en opleiding. De deelnemers zijn hierbij met elkaar in gesprek gegaan over hoe men het beste kan samenwerken om de kwaliteit en continuïteit van zorg voor de verwezen patiënten goed te kunnen waarborgen.

Deze bijeenkomst werd deels gefinancierd door een subsidie van het Limburg Economic Development.

ZON-PTC en de overige deelnemers kijken terug op een zeer geslaagde “kick-off” en zij zullen in de toekomst vaker bijeenkomen en regelmatig samenwerken op het vlak van protonentherapie.

Liesbeth Boersma, directeur patiëntenzorg bij MAASTRO clinic en ZON-PTC: “We kijken terug op een zeer geslaagde “kick-off” van onze samenwerking op het vlak van protonentherapie. In de toekomst komen we vaker bijeen en gaan we intensief samenwerken op het vlak van protonentherapie om concrete afspraken te maken, zodat we de patiënt de beste behandeling kunnen bieden.”