Innovaties in de zorg sneller implementeren in het belang van de patiënt!

Maria Jacobs, bestuurder van Maastro, is per 1 augustus benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Tilburg University op de leerstoel  ‘Implementations of innovations in health care’.

Onze afdeling communicatie sprak met Maria over haar leerstoel.

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek en andere innovaties bereiken vaak pas laat en soms nooit de patiënt. Hoe komt dat? Wat kunnen we doen om innovaties in de zorg sneller te implementeren? En soms worden innovaties geïmplementeerd waar de patiënt eigenlijk niet echt wat mee opschiet. Kunnen we dat voorkomen?  Dat zijn precies de vragen die de kern vormen van de nieuwe leerstoel bij de Tilburg School voor Economie en Management (TiSEM) van de Tilburgse Universiteit.

Maria Jacobs promoveerde op 22 juni 2017 op haar onderzoek naar innovatie-implementatie in de radiotherapie (bestraling van kankerpatiënten). Maria Jacobs: “Er wordt ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek gedaan in de medische wereld en er verschijnen dagelijks grote aantallen publicaties over onderzoeksresultaten. Toch bereiken procentueel gezien maar weinig bevindingen de routine patiëntenzorg. Dat is ontzettend jammer.”

In haar onderzoek richtte ze zich op de kloof die er is tussen de overgang van (fundamenteel) onderzoek naar klinisch onderzoek en de kloof tussen wetenschappelijke resultaten en de daadwerkelijke vertaling naar patiëntenzorg. Daarbij identificeerde zij wat managers en bestuurders van (zorg)organisaties kunnen doen om innovatie-implementatie te faciliteren en versnellen.

Dit bleef niet onopgemerkt in Tilburg, waar onderzoek en advies op het vlak van innovatie-implementatie in het kader van hun strategie belangrijk wordt gevonden. Maria Jacobs lachend: “Voor de universiteit is een actieve zorgbestuurder, die tevens gepromoveerd is op een voor hen belangrijk thema blijkbaar interessant. Ik ben ongeveer een jaar geleden benaderd om eens te komen praten over deze leerstoel. Voor mij bood dit de kans om nog meer bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg vanuit de lessen die we in de radiotherapie geleerd hebben.”

Als hoogleraar gaat ze onder andere promovendi begeleiden die onderzoek doen naar implementatie van innovatie en de effectiviteit van management interventies in het bijzonder in de zorgsector. Maastro is uiteraard verheugd en trots om naast vijf hoogleraren op het gebied van de geneeskunde, fysica en data-science nu ook een hoogleraar in huis te hebben met een managementachtergrond.