Interview met Rik Ernst: Security Officer en Privacy Officer bij MAASTRO clinic

MAASTRO clinic werkt al geruime tijd met een Security Officer (SO). Deze helpt onze organisatie bij het maken van goede keuzes om veilig om te gaan met gegevens van patiënten en medewerkers. Met de invoering van de Wet Meldplicht Datalekken (WMD) kwam daar het advies bij om als organisatie ook een Privacy Officer (PO) aan te stellen. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese regelgeving die halverwege 2018 van kracht wordt, wordt het aanstellen van een PO zelfs verplicht gesteld. Hierop voortbordurend heeft MAASTRO clinic besloten Rik Ernst aan te stellen. Hij vervult de functie van zowel SO als PO. We vroegen hem wat zijn functies en de nieuwe privacyregelgeving precies inhouden. Lees hier het hele interview.