Isanne Frieke: “Bij Maastro heb ik aan een écht probleem uit de praktijk gewerkt.”

Van april tot juli van dit jaar deed Isanne Frieke haar onderzoekstage bij Maastro. Op 12 september gaf ze haar stage een mooie afsluiter door haar bevindingen en advies te presenteren. Nu is ze klaar met haar masterstudie Healthcare Policy, Innovation and Management. Isanne Frieke hield zich tijdens haar stage bij Maastro bezig met de variatie in patiënten verwijzingen, bekeken vanuit een Six Sigma oogpunt.

Control Charts en Six Sigma

“Six Sigma is een managementstrategie om de efficiëntie van een proces te verbeteren, waarbij aangenomen wordt dat een hoge variatie de efficiëntie verkleint. Control Charts zijn tools die variatie in een proces kunnen meten en op een overzichtelijke manier over de tijd kunnen weergeven. Ik heb gekeken naar de mate van variatie in het aantal patiënten dat wordt verwezen naar Maastro. Zo kon worden bepaald of deze variatie binnen een ‘normale’ range van variatie lag of dat er sprake was van systematische variatie. Dit onderscheid kan helpen in het bepalen van de nodige stappen om deze variatie te verkleinen.

Interessante onderzoeksvraag

Toen ik afgelopen jaar op zoek was naar een geschikte stageplek viel mijn oog op dit project dat werd aangeboden door Maastro. Door de juiste verhouding tussen statistiek en directe toepasbaarheid van de resultaten in de praktijk leek mij dit een goede keuze. Achteraf gezien ben ik zeker van mening dat ik veel heb gehad aan deze praktijkervaring. Voordat ik begon was ik bijvoorbeeld nog helemaal niet bekend met Control Charts en de toepassing van de Six Sigma werkwijze. De onderzoeksvraag waar Maastro mee kwam duidde niet specifiek op deze methode, maar samen zijn we hierop uitgekomen.

Leuke en open sfeer

Bij Maastro heb ik aan een écht probleem uit de praktijk gewerkt door mij hier volledig op te kunnen focussen. Er was geen literatuurlijst of een college om de basis uit te leggen. Ik moest het uit de praktijk leren. Dit creëerde een extra uitdaging, die ik maar al te graag aanging.

De leuke en open sfeer bij Maastro heeft ervoor gezorgd dat ik veel heb geleerd en ik werd dan ook overal met veel enthousiasme geholpen. Ook kon ik altijd bij mijn stagebegeleidster terecht als ik vragen had; we hebben regelmatig even gebrainstormd. Ook verscheidene collega’s van Maastro hebben mij kunnen helpen. De gesprekjes die ik heb gehad met de radiotherapeuten waren heel informatief en met een leuke informele sfeer. Maastro kan nu hopelijk het gebruik van Control Charts gaan toepassen voor het monitoren van haar eigen processen, want deze toepassing blijkt veelbelovende te zijn.”