Kankerzorg in de anderhalvemeter-samenleving, wat is uw ervaring?

Doneer Je Ervaring-peiling “Kankerzorg in de anderhalvemeter-samenleving, wat is uw ervaring?”

Op 6 oktober start de Nederlandse Federatie van kankerpatiënten (NFK) samen met koepelorganisaties in de zorg SONCOS, V&VN Oncologie en het Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie een nieuwe online peiling voor patiënten en zorgprofessionals.

Na de uitbraak van de corona-epidemie afgelopen maart, is de oncologische zorg in hoog tempo aangepast. Zo werden afspraken omgezet naar (video)belafspraken, vonden er minder controles of afspraken in het ziekenhuis plaats en mochten er minder begeleiders mee naar het ziekenhuis. De nieuwe peiling gaat dieper in op deze aanpassingen.

Waarom deze vragenlijst?

De vragenlijst is een vervolg op een eerdere peiling van NFK van afgelopen maart, waarin kankerpatiënten gevraagd werd naar hun ervaringen met de gevolgen van de coronacrisis. Deze vragenlijst is bedoeld om zicht te krijgen op hoe mensen met kanker de logistieke aanpassingen in de zorg ervaren in de post-acute fase van de coronacrisis. Hoe worden consulten op afstand ervaren? Wat zijn de voor- en nadelen? Welke zijn duurzaam voor de toekomst? Naast patiënten, zullen ook medisch specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten de vragenlijst invullen.

Juiste balans zorg op afstand – en zorg in het ziekenhuis

Al deze ervaringen helpen patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en de politiek om afspraken te maken over de toekomst van kankerzorg in de anderhalvemeter-samenleving. De wens is om ‘het goede’ van alle aanpassingen die in de coronacrisis zijn doorgevoerd, te behouden, en het ‘minder goede’ waar mogelijk te verbeteren. NFK vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat voor de oncologie de juiste balans vinden tussen ‘zorg op afstand’ en ‘zorg in het ziekenhuis’ wordt gevonden.

De vragenlijst staat open van 6 oktober tot 3 november en invullen is anoniem. Op 15 december worden de resultaten gepresenteerd.

Online peiling “Kankerzorg in de anderhalvemeter-samenleving, wat is uw ervaring?”

Start de vragenlijst hier: https://nfk.nl/doneer-je-ervaring/schrijf-je-in

Na inschrijving ontvangt u 3 keer per jaar een korte vragenlijst per mail die vrijblijvend en anoniem ingevuld kan worden.

Dit onderzoek wordt gedaan door Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in samenwerking met de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties en de oncologische artsen verenigd in Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS). (Bron: https://nfk.nl/corona-vragenlijst)