Koningin Maxima geïnformeerd over voortgang protonentherapie

Tijdens bezoek aan UMCG Protonentherapiecentrum Groningen

Dinsdag 19 juni bezocht Koningin Maxima het onlangs geopende UMCG protonentherapiecentrum in Groningen. Maria Jacobs, bestuurder van MAASTRO clinic en van het Zuidoost Nederland Protonentherapie Centrum (ZON-PTC) in Maastricht en Geert Bosmans, Hoofd Fysica Protonen van ZON-PTC waren hierbij aanwezig en hebben uitvoerig met de Koningin over ZON-PTC gesproken.