KWF-onderzoeker van de week: André Dekker

Deze week is prof. dr. ir. André Dekker, manager onderzoek en onderwijs en tevens klinisch fysicus bij MAASTRO clinic, KWF-onderzoeker van de week. In augustus 2017 kende KWF voor het eerst financiering toe aan ‘infrastructurele initiatieven’. Daarmee kwam 7 miljoen euro beschikbaar voor 9 projecten die ondersteuning bieden aan kankeronderzoek in Nederland. Om te verduidelijken wat dat is, infrastructuur in kankeronderzoek, vertelt André over zijn gehonoreerde project op het gebied van protonentherapie.

Ook ‘protonentherapie’ is een begrip dat hij graag verduidelijkt: “Bestraling van mensen met kanker gebeurt momenteel vooral met fotonen. Een eigenschap van deze deeltjes is dat fotonen hun dosis in je hele lichaam afgeven terwijl ze er doorheen reizen. Je bestraalt dus in feite niet alleen de tumor, maar ook wat er voor en achter de tumor ligt. Dat geeft bijwerkingen. Zo kunnen patiënten met longkanker door bestraling met fotonen longontsteking krijgen. Een droge mond is een typisch probleem bij bestraling van hoofd-halskanker.”

Lees meer op http://bit.ly/2jmcWB0.

© KWF

Onderzoeker van de week Andre Dekker