Lectureship award in Japan voor prof. dr. Dirk De Ruysscher

Tijdens de IASLC WCLC 2017 (World Conference on Lung Cancer of the International Association for the Study of Lung Cancer) in Japan heeft prof. dr. Dirk De Ruysscher, radiotherapeut-oncoloog bij MAASTRO clinic en Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht (GROW), de lectureship award in ontvangst genomen. Deze award wordt uitgereikt aan onderzoekers met een high-ranking abstract op het gebied van longkanker.

Ondanks chemotherapie, radiotherapie en chirurgie zien we bij een relatief grote groep patiënten met niet-kleincellige stadium III longkanker uitzaaiingen in de hersenen. In de NVALT-11/ DLCRG-02 studie werden patiënten geloot tussen observatie of preventieve hersenbestraling, na hun curatieve behandeling die meestal bestaat uit gelijktijdige chemo- en radiotherapie.

Preventieve hersenbestraling bleek het ontstaan van hersenuitzaaiingen significant te verminderen. Ook de tijdsduur tot het ontstaan van hersenuitzaaiingen verminderde duidelijk. Wel was er een lichte toename te zien in het aantal niet-ernstige bijwerkingen. Artsen zagen met name neurocognitieve achteruitgang en achteruitgang in geheugen bij patiënten, terwijl patiënten zelf alleen toename in hoofdpijnklachten rapporteerden. Er was geen verschil in overleving zichtbaar tussen beide groepen.

In onderstaand interview bespreekt Dirk De Ruysscher de resultaten van zijn onderzoek.