MAASTRO-bijdrage op Europees Longkanker Congres in Genève

Van 11 tot en met 14 april vond het Europees Longkanker Congres plaats in Genève. Prof. Dr. Dirk De Ruysscher gaf een ‘invited lecture’ over de rol die voorspellingsmodellen kunnen spelen in de zorg voor longkankerpatiënten. Ook werd een nieuw onderzoek gepresenteerd over de voorspelling van de gevoeligheid van delen van de long van individuele patiënten en hoe een herverdeling van de stralingsdosis ertoe zou kunnen leiden dat patiënten minder kortademig worden na de bestraling. Tevens werd onderzoek naar hartdosis, tumorkenmerken en overleving besproken. Een deel van dit onderzoek werd uitgevoerd in de Europese REQUITE-studie, die momenteel ook loopt bij MAASTRO clinic.

Een ander onderzoek dat op het congres werd gepresenteerd, was dat van PhD-student Willem Witlox. Prof. Dr. Dirk De Ruysscher is een van zijn promotors. In zijn studie werd profylactische hersenbestraling (PCI) vergeleken met observatie (de huidige standaardbehandeling) bij patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker na chemotherapie en radiotherapie of operatie. Het abstract van deze studie werd geselecteerd als orale presentatie in de sessie ‘Best of ESMO-IASLC abstracts’. Het onderzoek toonde aan dat PCI de kans op symptomatische hersenuitzaaiingen sterk verminderde van 27%  naar 7%. Er waren echter geen verschillen in overleving te zien tussen beide groepen. Het artikel is inmiddels geaccepteerd voor publicatie in de Journal of Clinical Oncology met prof. Dirk De Ruysscher als eerste auteur.