MAASTRO CLINIC combineert twee bestralingstechnieken voor superieure behandeling van prostaatkanker

Sinds dinsdag 14 februari kunnen bepaalde prostaatkankerpatiënten behandeld worden met een nieuwe techniek, de zogenaamde High-Dose-Rate (HDR) brachytherapie gecombineerd met uitwendige bestraling. 

Voordeel van de nieuwe techniek is dat de stralingsdosis in de tumor hoger en in het gebied rondom de tumor lager is, waardoor enerzijds de kans op genezing toeneemt en anderzijds het risico op bijwerkingen afneemt. HDR brachytherapie wordt uitgevoerd in de bestralingskliniek MAASTRO clinic te Maastricht in samenwerking met het Maastricht UMC+.

Hogere dosis
Tot dusverre bestonden er drie vormen van bestralingsbehandeling voor prostaatkanker: 1) brachytherapie (inwendige bestraling) waarbij radioactieve zaadjes (Jodium-125) worden ingebracht, 2) volledig uitwendige bestraling of 3) een combinatie van beiden. De keuze voor behandeling wordt door meerdere factoren bepaald, zoals de grootte van de prostaat, de uitgebreidheid van de prostaatkanker en de mate van plasklachten. Voor meer uitgebreide en agressievere typen prostaatkanker zijn Jodiumzaadjes niet geschikt en bestond de behandeling tot nu toe enkel uit uitwendige bestraling.
Met de nieuwe techniek, zogenaamde HDR brachytherapie gecombineerd met uitwendige bestraling, kunnen ook deze vormen van prostaatkanker worden behandeld. Bij HDR brachytherapie wordt een kleine radioactieve bron (Iridium-192) ter grootte van een rijstkorrel via naalden gedurende 20 tot 30 minuten in of nabij de kankercellen in de prostaat gebracht, waar het deze cellen vervolgens vernietigt. HDR brachytherapie is, in vergelijking met uitwendige bestraling, flexibeler. Het biedt de mogelijkheid om te variëren met de positie van de radioactieve bron en de tijdsduur waarin de bron op een bepaalde plaats straling afgeeft. Belangrijkste verschil met uitwendige bestraling is de mogelijkheid om direct de tumor te bestralen zonder door gezond lichaamsweefsel te moeten stralen. Zo wordt een optimale balans bereikt tussen een hoge stralingsdosis in de tumor en een lage stralingsdosis in het gebied rondom de tumor. In vergelijking met uitwendige bestraling wordt bij HDR brachytherapie anderhalf tot twee keer zoveel straling op de tumor afgegeven. Uit recente onderzoeken blijkt deze hogere stralingsdosis in de tumor aanzienlijk betere genezingskansen tot gevolg te hebben.

Dagopname
De nieuwe behandeling vindt plaats in MAASTRO clinic. De ingreep wordt uitgevoerd door een team bestaande uit een radiotherapeut, klinisch fysicus en laborant van MAASTRO clinic en een uroloog en anesthesioloog van het Maastricht UMC+. De behandeling vindt plaats onder algehele narcose en duurt drie tot drieënhalf uur. Nadat de narcose is uitgewerkt mag de patiënt dezelfde dag nog naar huis. Naar verwachting zullen zo’n 100 patiënten per jaar in aanmerking komen voor HDR brachytherapie. Het gaat hier om patiënten met prostaatkanker met een middelmatig tot hoog risico, met weinig plasproblemen en met een goede algehele lichamelijke conditie. Zij kunnen vanuit hun eigen ziekenhuis worden verwezen naar MAASTRO clinic.

Zie ook:
1Limburg
L1 radio-interview met Maria Jacobs
Prostaatkankerstichting Magazine Nieuws