MAASTRO-onderzoek naar de beste behandeling voor ouderen met niet-kleincellige longkanker

Oudere patiënten met niet-kleincellige longkanker hebben vaak minder baat bij gelijktijdige bestraling en chemotherapie in vergelijking met jongere patiënten. Deze conclusie wordt getrokken uit onderzoek dat gepresenteerd is op het ESTRO-congres. Tussen 2009 en 2012 namen 300 patiënten deel aan een onderzoek bij MAASTRO clinic. Een kwart van deze groep was 75 jaar of ouder. De patiënten werden behandeld met alleen bestraling, gelijktijdige bestraling en chemotherapie, of chemotherapie gevolgd door bestraling.

Dr. Judith van Loon, radiotherapeut-oncoloog bij MAASTRO clinic, licht toe: “We zagen dat oudere patiënten die waren behandeld met gelijktijdige bestraling en chemotherapie een kortere overlevingsduur hadden ten opzichte van jongere patiënten en eveneens ten opzichte van oudere patiënten die behandeld waren met alleen bestraling of met chemotherapie gevolgd door bestraling.” Het merendeel van de oudere patiënten had aan het begin van de studie een geschatte WHO-score van 1, wat wil zeggen dat zij volledig actief waren en in staat waren om een normaal leven te leiden.

Het selecteren van oudere patiënten voor gelijktijdige bestraling en chemotherapie op basis van WHO-score blijkt dus niet voldoende. Meer studies zijn nodig waarbij het inzetten van een geriatrisch onderzoek bij deze doelgroep wordt onderzocht. Een van de studies waarin dit momenteel wordt onderzocht is de ELDAPT-studie.

Meer informatie over het onderzoek dat is gepresenteerd op het ESTRO-congres is hier te vinden.