MAASTRO-onderzoek naar handknijpkracht als indicator voor overleving van longkankerpatiënten

Op het ESTRO-congres in Barcelona zijn afgelopen zaterdag de veelbelovende resultaten van een onderzoek naar handknijpkracht bij een bepaalde groep longkankerpatiënten gepresenteerd door dr. Stéphanie Peeters, radiotherapeut-oncoloog bij MAASTRO clinic. MAASTRO onderzocht tussen 2006 en 2012 226 patiënten (59% man, 41% vrouw) met stadium I niet-kleincellige longkanker die werden behandeld met stereotactische bestraling. Aan patiënten werd gevraagd om drie keer met beide handen in een handknijpkrachtmeter te knijpen.

De resultaten lieten zien dat patiënten met een zwakke handknijpkracht anderhalf keer meer kans hadden om te overlijden binnen vijf jaar in vergelijking met patiënten met een sterke handknijpkracht. “Dit onderzoek toont aan dat de handknijpkrachtmethode een objectieve, goedkope en makkelijke manier is om overleving op zowel korte- als lange termijn te bepalen bij deze groep patiënten. De WHO-score, die nu vaak wordt gebruikt, is subjectief aangezien deze wordt geschat door de arts. De handknijpkrachttest is daarom een meer objectieve methode”, zegt dr. Stéphanie Peeters.

Verder onderzoek zal moeten worden gedaan naar de toepasbaarheid van de handknijpkrachttest bij andere patiëntengroepen. Daarnaast zou toekomstig onderzoek kunnen kijken naar het effect van het verbeteren van de handknijpkracht bij patiënten vóór de start van de behandeling op de uiteindelijke overleving.

Meer info over het onderzoek is hier te lezen.