Maastro ontvangt 3 miljoen euro voor Topspecialistische Zorg en Onderzoek

Foto is archief foto, genomen voor de Coronacrisis.

Midden in de coronacrisis heeft Maastro vrijdag j.l. een belangrijke subsidie ontvangen van het ZonMW programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) voor de duur van 48 maanden. De subsidie betekent een erkenning van het prestigieuze label Top Specialistisch Centrum. De bijna 3 miljoen euro zal ingezet worden om de topspecialistische functie radiotherapie verder te ontwikkelen en te borgen.

Daarnaast zal de subsidie gebruikt worden voor drie projecten, gericht op optimaal functiebehoud en kwaliteit van leven voor de patiënt, door innovaties te ontwikkelen waarmee bijwerkingen van bestraling verminderd worden voor het hart, de hersenen en de endeldarm.

Reden van subsidieaanvraag

De subsidie Topspecialistische Zorg en Onderzoek legt de structurele verbinding tussen de radiotherapeutische zorg en het onderwijs en onderzoek, om excellente zorg voor de toekomst te blijven waarborgen. Maastro behandelt patiënten met kanker volgens de laatste stand der wetenschap. Dit is mogelijk doordat we op een kostenefficiënte manier werken en door middel van het aanvragen van externe subsidies voor onze innovatieve technologieën, processen en infrastructuur. Het subsidieproject sluit dan ook naadloos aan bij de doelstelling van TZO.

Inhoud van het project

De subsidie bestaat uit vier onderdelen: een integrale visie en drie onderzoeksprojecten. In onze visie zorgen we ervoor dat onze topspecialistische innovaties een maatschappelijk relevante “innovatie cirkel” doorlopen, met als thema’s: gezond leven, innoveren in de zorg, kennis genereren en waarde scheppen. Door middel van deze innovaties worden landelijke richtlijnen ontwikkeld en innovaties geïmplementeerd in de kliniek.

Deze subsidie levert voorspellingsmodellen op basis van kunstmatige intelligentie, die gebruikt worden om keuzes te ondersteunen die we moeten maken bij zowel de standaard fotonentherapie als de nieuwe protonentherapie. Dit betreft veelal moeilijke keuzes, waarbij de impact op het leven en late gevolgen nadrukkelijk meespelen, bijvoorbeeld het risico op hartproblemen (project 1), geheugenverlies (project 2) en een stoma (project 3).

Meerwaarde voor de patiënt

Deze subsidie stelt ons in staat om de schade aan het hart te verminderen door op een nieuwe manier de ademhaling stil te leggen tijdens de behandeling; schade aan het gezonde hersenweefsel te verminderen door gebruik te maken van functionele MRI en zogenaamde protonen; en door schade aan het bekken te verminderen door landelijke richtlijnen te ontwikkelen voor het bepalen van het precieze doelvolume bij HDR-brachytherapie voor endeldarm- en prostaatkanker.

Kwalitatieve subsidie aanvraag

De commissie die de aanvraag heeft beoordeeld staat zeer positief tegenover het meerjarig beleid van Maastro en vindt de structurele oplossing van het zorgbekostigingsprobleem inhoudelijk goed beargumenteerd. De structurele borging zal bestaan uit het verbinden van samenwerkingen, infrastructuur, (personeels)beleid en innovatie implementatie. Daarnaast vindt de commissie de onderzoeksvoorstellen gericht op onderzoek naar optimaal functiebehoud en kwaliteit van leven voor de patiënt, innovatief en waardeert zij de patiëntenparticipatie.

Teamprestatie

Het schrijven en indienen van de aanvraag was een ultieme teamprestatie waar een veelzijdig team van Maastro betrokken bij is geweest.

Dr. Cheryl Roumen – Projectleider

“Met deze subsidie wordt Maastro nationaal erkend voor onze Topspecialistische kwaliteit en worden we in staat gesteld zorg, onderwijs en onderzoek duurzaam te verbinden”.

Maria Jacobs – Raad van bestuur

“Dat we te midden van deze Corona crisis zo’n mooi bericht kunnen ontvangen sterkt onze organisatie en bewijst temeer dat wij met onze innovatieve aanpak in staat zijn om waarde toe te voegen aan het verduurzamen van de radiotherapie. Enorm trots ben ik dan ook op dit geweldig resultaat.“