Marc Vooijs wordt voorzitter vakgroep Radiotherapie Universiteit Maastricht

Per 1 juli 2019 wordt Professor Marc Vooijs, manager onderzoek en onderwijs bij Maastro en hoofd van het Maastro Lab bij het Maastricht UMC+ voorzitter van de vakgroep Radiotherapie bij de Universiteit Maastricht. In het lab onderzoekt hij de overlevingsmechanismes van kankercellen om deze kennis te kunnen vertalen naar patiëntenstudies met als doel een langere overleving van de patiënt met zo min mogelijke bijwerkingen. Als voorzitter van de vakgroep Radiotherapie kan Marc Vooijs de diverse onderzoeksprogramma’s nog beter op elkaar afstemmen.