MijnMaastro glansrijk geslaagd voor VIPP A2 audit!

Het patiëntenportaal, MijnMaastro, dat Maastro onlangs lanceerde, heeft recent de VIPP A2 Audit doorlopen en is hiervoor glansrijk geslaagd. De gestelde voorwaarden zijn allen behaald waardoor de subsidie volledig behouden kan worden.

VIPP 2 is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional voor instellingen voor medisch specialistische zorg. Het programma is bedoeld om de patiënt digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot de eigen medische gegevens. VIPP is ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Subsidie

Het subsidieprogramma behelst een aantal voorwaarden waaraan het patiëntenportaal moet voldoen. De voorwaarden variëren van beschikbaar stellen van specifieke gegevens aan de patiënt, de beveiliging van het portaal, de benodigde procedures en het aantal unieke ingelogde patiënten in een periode van dertig dagen (10% van het totaal aantal patiënten in deze periode). Aan alle gestelde voorwaarden is voldaan, waardoor de subsidie volledig behouden kan worden.

Het aantal van 133 unieke ingelogde patiënten was een vooruitstrevende eis. Echter na de lancering van MijnMaastro voldeden we al binnen twintig dagen aan de gestelde eis van 10%.

Deze cijfers tonen aan dat onze patiënt zeer geïnteresseerd is in de aangeboden informatie van MijnMaastro. Voor meer informatie over het patiëntenportaal, leest u ons eerder gepubliceerd bericht.

Projectleider Marlies Jager-Knops

”Het is een project geweest met veel hobbels en kuilen. Om dan te vernemen dat het resultaat voldoet aan de gestelde eisen, is fantastisch. We zijn dan ook enorm trots op het resultaat, dat vooral gelukt is door de enorme inzet van het projectteam van Maastro in nauwe samenwerking met ICT partner OpenLine en software leverancier Parsek. Chapeau!”.