Nieuwe techniek maakt behandeling prostaatkankerpatiënt met teruggekeerde kanker alsnog mogelijk

Salvage HDR Brachy therapy; zorgt voor minder bijwerkingen

Maastro staat bekend om het hoge kwalitatieve niveau van inwendige bestraling (de zogenaamde Brachy Therapy), waaronder de zo genoemde High Dose Rate Brachy therapy. Maastro introduceerde deze techniek jaren geleden als ‘’state-of-the-art” behandeling van complexe en hoog risico prostaatkanker. Met de komst van de nieuwe techniek, Salvage High Dose Rate Brachy therapy, gaat Maastro nu nog een stap verder en behandelt zij ook patiënten met teruggekeerde prostaatkanker. Ook patiënten die al eerder bestraling kregen vanwege een kanker in de buurt van de prostaat kunnen nu toch nog behandeld worden voor prostaatkanker. Het gaat hier om patiënten die doorgaans elders uitbehandeld zijn. 

Salvage HDR Brachy – beperkte bijwerkingen

Bij de nieuwe methode, Salvage High Dose Rate (HDR) Brachy therapy, wordt niet de gehele prostaat bestraald, maar slechts de plaats waar de kanker terug is gekomen. Met het zetten van naalden in de tumor kan het team van Maastro vanuit de kern van de tumor, op een zeer gecontroleerde manier met extreme precisie de tumor bestralen. Bovendien kan de afstand tot de darm worden vergroot door middel van een zogenaamde rectumspacer, waardoor de darm gespaard wordt. Zo’n rectumspacer is een ballonnetje dat de afstand tussen prostaat en darm vergroot. Evert van Limbergen, radiotherapeut-oncoloog: ”Op die manier kunnen we patiënten met opvallend weinig bijwerkingen veilig opnieuw bestralen. ”Ben Vanneste, eveneens radiotherapeut-oncoloog: “Salvage HDR Brachy therapy hebben we ook ingezet bij patiënten die al eerder bestraald zijn voor andere (terugkerende) kankers. Als we die patiënten opnieuw bestralen met standaard technieken, dan krijgt dertig procent zodanig forse bijwerkingen dat operaties of ziekenhuisopnames noodzakelijk zijn om de bijwerkingen op te kunnen vangen”. Met salvage HDR Brachy therapy zijn de bijwerkingen beperkt en vrijwel allemaal van tijdelijke aard.”

Ben: “We zien een groeiend aantal verwijzingen van deze complexe patiënten vanuit andere centra.” Evert: “Die erkenning zien we als de bevestiging van het harde werk van de afgelopen jaren.”

Goed en veilig behandelen

Op het gebied van de rectumspacer is Maastro in de Benelux een pionier. Nergens anders gebruiken ze de rectumspacer. Maastro doet dat standaard bij patiënten met een hoog risico, zoals de ziekte van Crohn en bij ontstoken darmen. Tot nu toe hadden deze patiënten veel last van bijwerkingen. Door het gebruik van de rectumspacer kunnen we het rectum of de zieke darm uit het bestralingsgebied wegduwen. Evert: “Erg waardevol omdat we deze groep patiënten op deze manier toch goed en op een veilige manier kunnen behandelen”.

Foto onderschrift: Ben Vanneste en Evert van Limbergen, beiden radiotherapeut-oncoloog bij Maastro.