Nog maar vijf keer naar de kliniek voor behandelen prostaatkanker

Bij bestralingskliniek Maastro in Maastricht is begin oktober de eerste prostaatkankerpatiënt bestraald met een verbeterde bestralingstechniek waarbij hij nog slechts vijf bestralingsbehandelingen hoefde te ondergaan. Dit bestralingsschema is een alternatief voor uitwendige bestraling waarvoor tot op heden achtentwintig tot negenendertig bestralingen noodzakelijk waren.

Stereo

Deze vorm van uitwendige bestraling, ook wel stereotactische bestraling genoemd, werd al toegepast bij andere vormen van kanker, maar is nu voor het eerst toegepast bij prostaatkanker. Stereotactische bestraling houdt in dat heel precies een hele hoge dosis straling op de tumor wordt gegeven. De straling komt uit meerdere smalle bestralingsbundels die om de patiënt heen draaien, waardoor vanaf verschillende kanten heel precies de tumor wordt bestraald en het te bestralen gebied zo klein mogelijk wordt gehouden. In de regio is Maastro het enige radiotherapiecentrum met deze behandeling.

Tijdens de bestraling kan een prostaat in het lichaam bewegen. Dit is problematisch want dan wordt er naast de kanker bestraald. In het verleden werd dit opgevangen door een ruimere veiligheidsmarge te gebruiken. Nu zijn er systemen ingevoerd om die afwijkingen op te sporen en te corrigeren. Door de kleinere marges komt er minder dosis in de gezonde omringende organen en kunnen we hogere dosis geven zodat het in vijf sessies kan in plaats van een langere serie.

Prostaatkankerpatiënten die een niet te agressieve tumor hebben en waarbij de prostaat niet al te groot is, en in staat zijn om redelijk makkelijk te kunnen urineren komen in aanmerking voor deze vorm van uitwendige bestraling.

Covid-19

Ben Vanneste, radiotherapeut-oncoloog bij Maastro:Deze patiëntvriendelijkere behandelingstechniek heeft als belangrijkste voordeel dat patiënten minder vaak naar de kliniek hoeven te komen en de behandeling aanzienlijk minder belastend is”. Zeker gezien de situatie met de huidige COVID-19-crisis is het veiliger voor zowel de patiënt als de omgeving. Doordat het aantal sessies waarin de patiënt behandeld wordt veel minder is, wordt tevens het bestralingstoestel veel efficiënter gebruikt.

De toepassing van stereotactische bestraling is al veelvuldig ingezet bij andere vormen van kanker, maar wordt nu pas voor het eerst toegepast bij prostaat. Het is een mooi alternatief voor het behandelen met brachytherapie, een inwendige vorm van bestraling. Dit is een techniek waarbij de patiënt in één sessie wordt behandeld waarbij een narcose nodig is. Voorheen kon het echter voor komen dat prostaatkankerpatiënten technisch niet behandeld konden worden met brachytherapie. Met als gevolg dat men lange sessies van bestralingen moest ondergaan. Door deze techniek kunnen we prostaatkankerpatiënten op korte termijn helpen. Tot slot is deze techniek een alternatief voor een operatie, wat veel ingrijpender is voor de patiënt.

Evert van Limbergen, radiotherapeut-oncoloog bij Maastro, verantwoordelijk voor de behandelingen: “Deze techniek is zeer verfijnd, en minder belastend voor de patiënt omdat hij maar vijf keer bestraald hoeft te worden. Nu kunnen we de patiënt op korte termijn helpen en genezen.”

Behandelde patiënt Jack Dorenberg: “Ik zag er erg tegenop maar het is 100% meegevallen. En erg fijn dat ik bijna geen bijwerkingen heb. Waar ik het meeste tegenop zag was het energieverlies. Ik ben altijd gezond geweest en veel gesport en ze zeiden dat je erg moe kan worden, maar ook dit gaat nu steeds beter. Het is een aanrader om slechts in vijf bestralingen geholpen te worden in plaats van achtentwintig sessies”.  – Reactie geplaatst met toestemming van patiënt. 

Foto onderschrift: v.l.n.r.: Ben Vanneste en Evert van Limbergen – radiotherapeut – oncologen. Voor het eerst is deze stereotactische bestraling, die al veelvuldig wordt ingezet bij andere vormen van kanker, nu toegepast bij prostaatkanker.