Oktober borstkankermaand: start BRASA-studie bij MAASTRO clinic

Oktober is de borstkankermaand. Patiënten met borstkanker krijgen vaak te maken met moeilijke keuzemomenten in het ziekenhuis, zoals wel of geen (extra) bestraling? Daarom starten wij deze maand bij MAASTRO clinic met de BRASA-studie. BRASA staat voor Borstkanker RAdiotherapie SAmen beslissen. Deze studie, een samenwerking van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, MAASTRO clinic en de Universiteit Maastricht, wordt gefinancierd door Alpe d’Huzes (KWF). In de studie staat de implementatie van een keuzehulp voor wel/geen bestraling voor vrouwen met borstkanker centraal. De keuzehulp dient niet ter vervanging, maar ter ondersteuning van het gesprek met de arts. Momenteel is de keuzehulp nog in ontwikkeling.

In totaal zullen 328 vrouwen deelnemen. Voor de eerste 164 deelnemers zal de keuzehulp nog niet beschikbaar zijn; zij worden gevraagd om vragenlijsten in te vullen. De volgende 164 deelnemers krijgen de keuzehulp voorgelegd en vullen vervolgens dezelfde vragenlijsten in. Geïnteresseerde vrouwen kunnen hun behandelend arts vragen of zij in aanmerking komen voor de studie.