Onderdelen van cyclotron in protonenbunker gehesen

Afgelopen zaterdag werden de zij-armen en het contragewicht van de protonenversneller (cyclotron) in de bunker gehesen. Dit gebeurde met een grote kraan.

De cyclotron zelf wordt op zaterdag 10 februari in de bunker geplaatst, met de grootste mobiele kraan ter wereld!

Wat is een cyclotron? 
In een cyclotron worden protonen die nodig zijn voor protonentherapie versneld tot een snelheid van meer dan de helft van de lichtsnelheid. Lees meer over protonentherapie op de website van ZON-PTC.