Promotie Cecile Wolfs – Methoden voor verbeterde foutdetectie bij dosisgeleide radiotherapie

Promotie Cecile Wolfs – “Quantitative methods for improved error detection in dose-guided radiotherapy”

Cecile Wolfs, Phd student bij Maastro is afgelopen vrijdag 25 september jl. gepromoveerd op het onderwerp: “Quantitative methods for improved error detection in dose-guided radiotherapy”.

Hogere slagingskans radiotherapie

Zij heeft hiervoor verschillende studies gedaan omtrent het gebruik van een beeldvormingspaneel om de patiëntveiligheid te vergroten. Dit apparaat verzamelt informatie over de relatieve positie van patiënt en stralingsbundels, tijdens de behandeling zelf. Dit kan zowel 2D als 3D informatie zijn. Het is bekend dat fouten kunnen optreden tijdens radiotherapie, die wellicht grote gevolgen kunnen hebben voor de uitkomst van de behandeling, zowel wat betreft genezing van de tumor, als optreden van neveneffecten ten gevolge van stralingsschade aan gezond weefsel. Het is daarom uiterst belangrijk om te verifiëren dat de geplande behandeling correct wordt toegediend. De ontwikkelde methoden dragen allemaal bij aan een hogere slaagkans van radiotherapie. Tevens is ze een van de pioniers in het gebruik van artificiële intelligentie om fouten op te sporen tijdens de behandeling. Het beeldvormingspaneel levert immers teveel informatie om door mensenogen te worden beoordeeld. Het gebruik van artificiële intelligentie kan hierbij sterk aan bijdragen.

Samenwerking

Het onderzoek vond plaats onder begeleiding van promotor Prof. dr. ir. Frank Verhaegen en copromotoren Dr. Gabriel Fonseca en Dr. Bas Nijsten van Maastro. Cecile Wolfs verrichtte de studies in samenwerking met verschillende afdelingen binnen Maastro en buitenlandse academische partners evenals een medisch bedrijf.

Artificiële intelligentie leidend voor toekomstige ontwikkelingen

Maastro heeft pionierende papers gepubliceerd over de ontwikkelde methoden, hun onzekerheden, en over de nauwkeurigheid waarmee je verschillende types fouten kan detecteren. Vooral het gebruik van artificiële intelligentie is hierbij baanbrekend en leidend voor toekomstige ontwikkelingen. Maastro heeft ook nauw samengewerkt met een leidend bedrijf in de radiotherapie, die wellicht in de toekomst de methoden op de markt kan uitbrengen.

Meer info