Online promotie Murillo Bellezzo – nauwkeuriger bestralen

Donderdag 11 juni jl. is Murillo Bellezzo, Phd student bij Maastro, online gepromoveerd op het onderwerp: ‘Advanced methods for quality assurance and dose distribution improvement for high dose rate brachytherapy’

Murillo Bellezzo (MSc, Phd student) onder begeleiding van 1e promotor Prof. dr. ir. Frank Verhaegen en in samenwerking met verschillende afdelingen binnen Maastro, heeft een applicator ontwikkeld die toelaat om rectale tumoren vanbinnen in te bestralen. Dit geeft betere kansen op genezing en minder bijwerkingen dan de huidige therapieën. Daarnaast zijn er technische methoden ontwikkeld om te borgen dat de applicator correct werkt.

Toegevoegde waarde voor kankerpatiënten

Het is met deze applicator mogelijk om heel lokaal stralingsdoses te geven op kleine tumoren in het rectum. Hierbij bestaat de hoge kans op genezing zonder veel bijwerkingen. Wellicht heeft een behandeling minder chirurgie nodig welke ernstige daling van levenskwaliteit kan veroorzaken (bv door het plaatsen van een stoma). Echter dit zal een klinische trial moeten aantonen.

Meerwaarde Maastro

Maastro heeft patent op de ‘Maastro applicator’ en heeft het in licentie gegeven aan de firma Varian. Zij gaat dit vervolgens op de markt uitbrengen. Een mooie toegevoegde waarde dat een medisch instrument ingezet kan worden als commercieel product dat wellicht wereldwijd kan gebruikt worden ingezet.

Nauwkeuriger bestralen

Het nauwkeuriger bestralen zodat hierdoor het meebestralen van gezond weefsel maximaal wordt voorkomen, en we bijwerkingen beperken of zelfs voorkomen, is geheel in lijn met de ambities van Maastro ten aanzien van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijke technische innovatie die nauwkeuriger bestralen bij endeldarmkanker de komende jaren mogelijk gaat maken is de ontwikkeling van deze nieuwe applicator voor inwendige bestraling, de zogenaamde “Maastro applicator”. Meer over brachytherapie, lees u hier.