Personal Health Train van LIME voor Privacy Award genomineerd

In de zorg worden veel medische en privacygevoelige gegevens verzameld. Vanuit het Brightlands innovatieprogramma Limburg Meet (LIME) wordt gewerkt aan het innovatieprogramma Personal Health Train, een oplossing om medische gegevens toegankelijk te maken voor onderzoeks- en registratiedoeleinden, zonder de controle op privacy te verliezen. Dit project werd genomineerd voor de Nederlandse Privacy Awards 2018.

Om te kunnen leren van medische gegevens is het toegankelijk maken van medische gegevens essentieel. Vanuit het Brightlands innovatieprogramma LIME (Limburg Meet), waarvan Zuyd Hogeschool een van de samenwerkende partners is en waarbij verder onder andere MAASTRO clinic is betrokken, wordt gewerkt aan de Personal Health Train. Het idee voor de Personal Health Train werd genomineerd voor de Nederlandse Privacy Awards 2018 in de categorie Bedrijfsoplossingen. Op 30 januari werd het project Personal Health Train door Esther Bloemen-van Gurp gepresenteerd tijdens de Nationale Privacy Conferentie 2018 in Amsterdam.

Lastig uitwisselbaar
Het uitwisselen van medische gegevens is technisch lastig uitwisselbaar, maar de techniek vormt niet de grootste barrière. Zorginstanties zijn vooral terughoudend om medische gegevens te delen. Ze raken hiermee de controle over de data kwijt. Ze moeten ervanuit gaan dat er op een ethische en privacy respecterende manier mee omgegaan wordt en dat de data op een veilige manier wordt bewaard en beheerd.

Leren van data
Om te kunnen leren van onze medische gegevens is het toegankelijk maken van medische gegevens echter essentieel. Aangetoond is dat een zelf lerend computersysteem beter in staat is om diagnosen te stellen dan een gekwalificeerde specialist die onder normale tijdsdruk werkt. Om een dergelijk zelf lerend systeem te maken zijn echter veel medische gegevens nodig. Het is gangbaar voor onderzoeks- en registratie doeleinden gegevens te verzamelen en centraal te zetten. Vanuit privacy oogpunt is dit niet ideaal. Bij de Personal Health Train benaderen we dit vanuit een ander perspectief. In plaats van de data naar het onderzoek te brengen, wordt het onderzoek naar de data gebracht, om zo te kunnen leren van de gegevens, zonder dat de gegevens de zorginstellingen hoeven te verlaten.

Personal Health Train
Privacy vormde het uitgangspunt bij het opzetten van de Personal Health Train en privacy-by-design loopt als rode draad door het hele programma. Hiervoor werken een technisch team en een juridisch team nauw samen. Principe van de Personal Health Train is het ontwikkelen van eigen datastations voor iedere zorginstelling. De data in deze stations zijn FAIR, oftewel Findable (vindbaar), Accessible(toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Re-usable( voor hergebruik beschikbaar). Om de privacy te waarborgen heeft elk station regels. De gegevens verlaten de stations zo min mogelijk. Alleen als een burger hiervoor specifiek toestemming geeft mogen gegevens gedeeld worden.

Wil je weten hoe de Personal Health Train werkt? Bekijk dan dit filmpje.

© Zuyd.nl