Promotie Nicolle Rekers aan Universiteit Maastricht

Vanmiddag promoveerde Nicolle Rekers aan de Universiteit van Maastricht met het proefschrift getiteld “Radiotherapy and immunotherapy: the perfect partnership”. ​ Bestraling bestrijdt niet alleen kankercellen, maar kan ook een immuunreactie tegen de tumor teweegbrengen. In haar proefschrift heeft Nicolle in preklinische studies onderzocht of deze immuunreactie verder versterkt kan worden door bestraling te combineren met immuuntherapie (L19-IL2). De resultaten tonen aan dat deze combinatie de bestraalde tumoren kan genezen (afhankelijk van de stralingsdosis) en tevens werkzaam is tegen tumoren buiten het bestralingsgebied. Het onderzoek leidde onder andere tot de start van een fase I klinische studie, waarin de veiligheid van bestraling gecombineerd met L19-IL2 getest wordt in patiënten met oligometastasen.