Protonencentra: ze zijn er, wat nu?

Na een langdurige maatschappelijke discussie, is begin 2018 protonentherapie beschikbaar gekomen in Groningen. Delft en Maastricht volgen later dit jaar. Protonentherapie is een vorm van bestraling die gezonde weefsels nog beter spaart dan de huidige moderne fotonenbestraling. Tegenstanders van de invoering van protonencentra argumenteerden dat er geen onderzoek is dat de meerwaarde van protonen boven fotonen aantoont en bekritiseerden de kosteneffectiviteit (protonentherapie is ongeveer 1,5-3 keer zo duur als fotonentherapie). Voorstanders droegen aan dat er voldoende bewijs is dat een lagere bestralingsdosis in gezonde weefsels leidt tot minder complicaties en dat protonentherapie kosteneffectief is bij een goede selectie van patiënten.

Vanwege de discussie is protonentherapie zo zorgvuldig mogelijk en gecontroleerd geïntroduceerd in Nederland. Op welke wijze dat is gedaan en hoe daaraan vervolg wordt gegeven, is te lezen in dit artikel. Het artikel is geschreven door radiotherapeut-oncologen van de protonencentra in Nederland. Namens ZON-PTC is dat prof. dr. Liesbeth Boersma.