Publicatie Protonentherapie in NTvO

In een recente publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie (NTvO) wordt de toepassing en werking van protonentherapie in de praktijk, onder andere bij Maastro, verder toegelicht. Dit artikel is tot stand gekomen door input van dr. F. Hoebers, dr. M. Unipan, dr. G. Bosmans, en prof. dr. L. Boersma.

Artikel over protonentherapie – in het kort 

Protonentherapie is een vorm van bestraling die gezonde weefsels nog beter spaart dan de huidige moderne fotonenbestraling en is sinds 2018 in Nederland beschikbaar. Protonentherapie wordt toegepast bij standaardindicaties, waaronder kindertumoren, schedelbasistumoren en oogtumoren. Daarnaast zijn er indicaties volgens de zogenoemde ‘model-based’ benadering, waarbij op basis van een dosisreductie op normale weefsels een vermindering van complicaties wordt verwacht. Hiervoor komen in aanmerking patiënten met hoofd-halstumoren, borstkanker, hersentumoren, longkanker en in de nabije toekomst ook lymfomen en andere tumoren. Voor de ‘model-based’ benadering is er een vergelijking nodig tussen een ‘state-of-the-art’ fotonenplan en een protonenplan. Pas wanneer de dosisreductie op de normale weefsels zich vertaalt in een reductie van complicatiekansen is protonentherapie geïndiceerd. In de dagelijkse praktijk zien we dat een klein deel van de patiënten volgens deze methode in aanmerking komt voor deze bestraling. Op deze manier wordt protonen verantwoord ingezet bij alleen die patiënten bij wie een klinisch voordeel wordt verwacht.

Het gehele artikel is hier te raadplegen.

Bronvermelding: NTvO

Meer over NTvO, leest u hier.