Samen maken we protonentherapie tot een succes

Onlangs waren medisch specialisten voor hersenbestraling van het Instituut Verbeeten uit Tilburg en Catharina ziekenhuis uit Eindhoven op bezoek bij Maastro in Maastricht. Sinds kort kunnen namelijk patiënten met hersentumoren worden verwezen naar Maastro voor de nieuwe protonenbestraling, naast de reguliere fotonenbestraling. De verwijzers kwamen bij elkaar om de behandelingen op elkaar af te stemmen en waar nodig afspraken te maken. Welke behandeling uiteindelijk voor de individuele patiënt het beste is, wordt bepaald op basis van een planvergelijking.

Nieuwe mogelijkheden

Bestraling met protonen betreft een in Nederland nieuwe vorm van bestralen. De technologie van deze bestraling is volledig anders dan voor de gebruikelijke bestraling (radiotherapie). Het biedt nieuwe mogelijkheden om onder meer de zogenaamde late gevolgen van bestraling bij sommige patiënten te verminderen. “En dus is er heel veel informatie om te delen en uit te wisselen,” stelt Dr. Daniëlle Eekers, radiotherapeut-oncoloog bij Maastro. “Tijdens zo’n dag zie je dat de wil groot is om deze vernieuwing zo optimaal mogelijk door te voeren zodat patiënten maximaal kunnen profiteren van deze nieuwe behandelingsmogelijkheid. Dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Hiervoor hebben we onze collega’s uit de regio nodig.”

Kleine structuren

Om in aanmerking te kunnen komen voor protonentherapie, wordt er eerst een planvergelijking gemaakt tussen de gebruikelijke fotonen radiotherapie en de nieuwe protonen radiotherapie. Die uitslag bepaalt of het volgens de landelijke normen is toegestaan om met protonentherapie te behandelen. “Meer nog dan bij de gebruikelijke fotonenbestraling gaat het bij protonenbestraling om de details,” stelt Danielle Eekers. “Daarbij gaat het in de hersenen om heel kleine structuren. Bij het onderscheid tussen de tumor en het gezonde weefsel gaat dat vaak slechts om enkele millimeters. Gelukkig kunnen we zowel met fotonen als protonen heel precies berekenen hoeveel dosis afgegeven wordt op de verschillende gebieden in de hersenen.”

Intensief en leerzaam

Dat betekent dat we onze behandelingen nog meer in detail met elkaar afstemmen, wat een unieke kans is om van elkaar te leren. Tijdens de verwijzersdag besprak Daniëlle Eekers een handige tool om de gezonde hersenstructuren in te tekenen door gebruik te maken de hersenatlas. Deze is in Maastro ontwikkeld en wordt internationaal gebruikt. Vervolgens vertelde Dr. Mirko Unipan, klinisch fysicus bij Maastro, over de fysische aspecten van de protonentherapie en Roos Lemmens, hoofd patiëntenplanning bij Maastro, over hoe de patiënten door verwijzers kunnen worden aangemeld bij Maastro. “Na nog een bezoek aan de protonenbunker zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben uitgebreid verschillende planvergelijkingen met elkaar besproken. Dan zie je hoe belangrijk uniforme werkwijzen zijn. Het geeft nog maar eens het belang aan van multidisciplinaire samenwerking. Zo kunnen we onze patiënten het beste bieden, of dat nu fotonen of protonen is. Alleen samen maken we van protonentherapie een succes! Al bij al was het voor ons allemaal een intensieve en leerzame dag.”